Zes aanbevelingen om uw team op de nieuwe koers te houden

Zes aanbevelingen om uw team op de nieuwe koers te houden

Zes aanbevelingen om uw team op de nieuwe koers te houden 1Het herpositioneren van een onderneming is geen makkelijke opgave. In het begin is het spannend en interessant maar na verloop van tijd kan de reden van de verandering naar de achtergrond verdwijnen. Als dat gebeurt is het niet ongebruikelijk dat medewerkers, afdelingen of hele ondernemingen terugvallen in hun oude gedragspatroon.

Hoe zorgt u dan dat alles weer op de rails komt en uw medewerkers zich weer inzetten voor de nieuwe strategie? Amy Gallo geeft enkele adviezen op Harvard Business Review.

Vijf procent is succesvol

Eerst wat achtergronden. Feit is dat zeer weinig strategische veranderingen succesvol blijken. Slecht vijf procent van organisatiebrede veranderingen zijn echt succesvol. Terugvalgedrag is derhalve veelvoorkomend. Het eerste wat u kunt doen als u dit ziet gebeuren, is de reden ervan achterhalen. De meeste veranderingen mislukken omdat de strategie en uitvoering niet op een lijn zitten.

Zes aanbevelingen

Hieronder zes aabevelingen om te zorgen dat uw verandering bij die vijf procent succesvolle gaat behoren.

1. Begin meteen goed

De beste manier om te voorkomen dat uw team terugvalt in oude patronen is te voorkomen dat een klein groepje, vaak het topmanagement, bepaalt wat de rest moet doen. Betrek in plaats daarvan zoveel mogelijk mensen bij de strategiewijziging, in ieder geval degenen die direct te maken krijgen met de gevolgen. Stel uzelf vooraf de volgende vraag: wie zal zich anders moeten gaan gedragen? Zorg er vervolgens voor dat deze mensen een stem krijgen in het verandertraject. Doet u dit niet en presenteert u de wijziging als die al een voldongen feit is, dan zult u de grootst mogelijke moeite hebben om uw mensen te motiveren de strategiewijziging uit te voeren. Ze zijn er dan namelijk niet bij betrokken en het zal hen niet aan het hart gaan.

2. Communiceer de noodzaak van de verandering

Een veelvoorkomende reden waarom teams terugvallen in hun oude gedrag is dat ze de noodzaak van de verandering niet inzien. Zorg dat mensen de nieuwe kansen zien, niet alleen horen. Betrek uw mensen bij de strategiewijziging. Vraag ze wat er beter en anders kan. Zo krijgen ze vertrouwen in de nieuwe richting en durven ze hun vroegere patronen sneller los te laten. Ze moeten de wijziging niet alleen begrijpen, maar er zich bovendien verantwoordelijk voor voelen.

3. Maak van iedereen een beslisser

In het oude model, waarin strategie en implementatie los van elkaar staan, zijn ook de organisaties verdeeld in twee kampen. Degenen die de beslissingen nemen en degenen die ze uit moeten voeren. Als mensen het gevoel hebben dat ze alleen maar dingen uit moeten voeren waar ze geen invloed op hebben, zijn ze niet erg gemotiveerd dingen anders te doen. Geef de betrokkenen daarom een actieve rol in de nieuwe werkwijze. Vraag om hun ideeën en oplossingen voor bestaande problemen en luister daar ook naar. Deze benadering levert bovendien vaak onverwachte en goede ideeën op. Nog een reden: als degenen die de contacten onderhouden met uw klanten toch geen invloed op veranderingen hebben, zullen zij u ook niet vertellen wat er allemaal misgaat en welke klachten klanten hebben.

4. Creëer een klankbordgroep

Stel een groep samen van verschillende afdelingen, met uiteenlopende achtergronden en expertisegebieden. Zorg dat dit mensen zijn die zich graag inzetten voor de verandering, hier achter staan en hun handen uit de mouwen willen steken. Valt het team dan terug in het oude gedrag, geef de groep dan de ruimte en de verantwoordelijkheid om de verandering er alsnog door te krijgen.

5. Ruim obstakels uit de weg en communiceer de successen

Een terugval vindt vaak plaats omdat mensen het gevoel hebben dat wat ze moeten doen niet in het belang van de onderneming of henzelf is. Zorg dat een verandering gepaard gaat met vereiste wijzigingen in de IT-systemen, beloningsystemen en prestatiemetingen. Een team dat zijn werk niet goed kan doen is vaak het grootste obstakel voor een succesvolle verandering. Vraag medewerkers regelmatig wat er beter kan en hoe. Verandering wordt ook vaak tegengehouden als mensen vinden dat de nieuwe strategie niet effectief is. Niemand zet zich namelijk graag in voor iets waarvan ze het nut niet inzien. Communiceer daarom ieder succes, hoe klein ook. Kom met bewijzen en tastbare resultaten om te laten zien dat u op de goede weg bent.

6. Houd uw aandacht erbij

Oude gewoontes zijn moeilijk te veranderen. Maar om uw nieuwe strategie tot een succes te maken is het essentieel dat gewoontes veranderd worden. Hou dus vol tot het nieuwe gedrag net zo vanzelfsprekend is geworden dan het oude was. Vooral als het even tegenzit, is het oh zo makkelijk om terug te vallen in oude gedragspatronen. Waak hiervoor en grijp meteen in als u dit ziet gebeuren.

Bron: Managersonline.nl

Datum: 3 september 2010
download artikel als pdf


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Handboek verandermanagement

Handboek verandermanagement Voor het succesvol afronden van organisatieveranderingsprojecten gaan organisatiekunde en veranderkunde hand in hand. De organisatiekunde laat zien welk (organisatie-)ontwerp het meest geschikt is, terwijl de veranderkunde aangeeft hoe de invoering hiervan effectief kan gebeuren. Het is van belang dat deze beide perspectieven vrijwel steeds tezamen worden benut en zo is dit ook in dit handboek doorgevoerd. Want in

Posted in Boeken | Tagged , , , | Comments Off on Handboek verandermanagement

Interveniëren en veranderen

Interveniëren en veranderen Dit is een boek met een vernieuwende inhoud op het gebied van interveniëren en veranderen. Het geeft een overzicht van de nieuwste interventies die gericht zijn op betekenis geven en interactie. Al deze interventies stammen uit een sociaalinterpretatief perspectief, waarin mensen met elkaar situaties duiden, visies en betekenis ontwikkelen, tot actie en handelen komen en zo vernieuwingen

Posted in Boeken | Tagged , , | Comments Off on Interveniëren en veranderen

Boekenpakket Verandermanagement

Boekenpakket Verandermanagement Dit pakket bevat de volgende boeken: 1. Lift – Robert Quinn 2. Bazenbargoens – Paul Verburgt 3. Organisatiedynamica – Thijs Homan 4. Het rijnlandboekje – Mathieu Weggeman 5. Leren veranderen – Léon de Caluwé 6. Het geniale dier – René ten Bos 7. Managers zijn struisvogels – Janka Stoker 8. Grootmeesters in veranderen – Herman van den Broeck

Posted in Boeken | Tagged , , , | Comments Off on Boekenpakket Verandermanagement


Aanvullende artikelen

Krachten voor cultuurverandering

Krachten voor cultuurverandering Auteur: Paul Kloosterman Veel managers beseffen dat ingezette koerswijzigingen en kostenbesparingen tevens een andere cultuur in hun organisatie vergen. Maar is cultuurverandering te managen? De moeizame praktijk rond concepten als ‘de lerende organisatie’ en ‘zelfsturende teams’ noopt tot bezinning. Hoe te komen tot een werkzame en werkbare agenda voor cultuurverandering?         download het artikel

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Krachten voor cultuurverandering

Ongeschreven regels in werkplaats leren ontcijferen

Ongeschreven regels in werkplaats leren ontcijferen Vrouwen denken niet zelden dat carrière maken een kwestie is van excelleren in het werk. Als je dan ook nog je gezond verstand gebruikt kan het niet meer stuk, zo menen ze. Een studie van Catalyst beweert dat de ongeschreven regels in de organisatie kennen en volgen minstens zo belangrijk is bij de uitbouw

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Ongeschreven regels in werkplaats leren ontcijferen

Ik ben wél gemotiveerd! Succesvol veranderen met de Verander Motivatie Matrix

Ik ben wél gemotiveerd! Succesvol veranderen met de Verander Motivatie Matrix In het bedrijfsleven en bij de overheid worden regelmatig verandertrajecten uitgevoerd om klantgerichter te werken of de waardepropositie te optimaliseren. Door de intrinsieke motivatie van de individuele medewerkers aan te spreken kan deze verandering sneller worden gerealiseerd en kunnen de resultaten beter beklijven. In dit artikel laten we zien

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Ik ben wél gemotiveerd! Succesvol veranderen met de Verander Motivatie Matrix


Tools om zelf toe te passen

Cultuurtypering van Harrison & Handy

Cultuurtypering van Harrison & Handy Volgens Harrison moet de organisatie rekening houden met tegenstrijdige belangen tussen individu en organisatie. Voor het individu gaat het om zaken als bevrediging in het werk, veiligheid, invloed en economische opbrengsten. Voor de organisatie gaat het om overleven in een dynamische omgeving. Vaak zijn er zowel voor de organisatie als voor de individuen verschillende belangen

Posted in Tools | Tagged , , , , | Comments Off on Cultuurtypering van Harrison & Handy

Test kleurendenken

Test kleurendenken Leon De Caluwé heeft een kleurenmodel ontwikkeld waarmee het mogelijk wordt op een logische wijze met elkaar in dialoog te gaan over verandermanagement. De test kan worden gebruikt om jezelf en je collega’s te typeren, het team of de organisatie te typeren en het veranderproces een kleur te geven. Sluiten de kleuren van de veranderaar, de medewerkers, de

Posted in Tools | Tagged , , , , | Comments Off on Test kleurendenken