Werknemer kan te weinig over ambitie praten

Werknemer kan te weinig over ambitie praten

Werknemers worden door hun werkgever onvoldoende ondersteund in de verdere ontwikkeling van hun carrière. Dat dreigt een negatieve impact te hebben op de productiviteit van de onderneming en de verdere professionele ontwikkeling van de werknemer. Dat is de conclusie van een enquête onder 2.000 Britse werknemers van YouGov en Fairplace, zo schrijft Express.be.

39 procent van de respondenten heeft nog nooit een gesprek met hun leidinggevende kunnen voeren over hun carrière.

Andere werkgever

De onderzoekers stelden verder vast dat slechts zestien procent van de ondervraagden van mening is dat de huidige baan binnen zijn carrièreplan op langere termijn past. Bovendien geeft slechts elf procent aan dat carrièreplan bij zijn huidige werkgever te kunnen realiseren. Er wordt echter ook opgemerkt dat slechts dertien procent van de carrièregesprekken door de betrokken werknemers als positief werd ervaren. Bovendien zegt 26 procent ook niet van plan te zijn om met een manager over zijn carrièreontwikkeling op langere termijn te praten. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierentwintig jaar loopt dat zelfs op tot 41 procent.

Stuurloos personeelsbestand 

“Het onderzoek toont aan dat werkgevers er niet in slagen om een cultuur te creëren waarin het personeel het gevoel heeft op een open en oprechte manier over zijn ambities te kunnen praten,” stipt Penny de Valk, chief executive van Fairplace, aan. “Dat probleem leidt tot een stuurloos personeelsbestand dat zich gewoon laat meedrijven in plaats van zich betrokken en gemotiveerd op te stellen. Naarmate het idee vcan een baan voor het leven verdwijnt, moeten bedrijven meer moeite doen om aan te tonen dat de doelstellingen van hun organisatie in dezelfde lijn liggen als de individuele doelen van de werknemers.”

Bron: managersonline.nl 

Datum: 13-11-2012 

download artikel als pdf