Vergroten van betrokkenheid van medewerkers in crisistijden

Vergroten van betrokkenheid van medewerkers in crisistijden

2013 09 De elasticiteit van het psychologisch contractDe huidige economische crisis zet het commitment van medewerkers behoorlijk onder druk. Managers verlengen arbeidscontracten niet of moeten zelfs mensen ontslaan om een faillissement te voorkomen en als organisatie te overleven. De onzekerheid die dat veroorzaakt bij medewerkers trekt ook een zware wissel op het psychologisch contract, het geheel van ongeschreven onderlinge verwachtingen betreffende (ontwikkelings)mogelijkheden, rechten en plichten. Aan het management de taak om ook ten tijde van crisis alles te doen om dit psychologisch contract te verstevigen. Twee interessante creativiteitstechnieken kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Het psychologisch contract heeft betrekking op de vaak impliciete verwachtingen aangaande de relaties met anderen in een onderneming. Ook al staat het niet op papier, het is een cruciale factor voor gedrag van mensen in organisaties.

Schending van het psychologisch contract wordt meestal dan ook als zeer kwetsend ervaren. ‘Ik voel me afgedankt, bij het grof vuil gezet’, duidt vaak niet alleen op een zakelijke regeling die is getroffen, maar ook en vooral op hoe het management onverwacht kil met de betrokken medewerker is omgegaan. Kennelijk zijn onuitgesproken billijkheidsnormen overschreden, wat pijnlijk is voor zij die vertrekken, maar direct een negatieve uitwerking kan hebben op de betrokkenheid en motivatie van de achtergebleven medewerkers. In een aantal situaties staat het psychologisch contract van medewerkers met hun organisatie al gauw onder druk.

download artikel


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.


Aanvullende artikelen

Een aansprekend verhaal beweegt mensen

Een aansprekend verhaal beweegt mensen Een aansprekend verhaal. De ondernemer heeft het nodig om investeerders te trekken. De directeur om iedereen achter de visie te krijgen. De manager om de medewerkers te motiveren. De verkoper om klanten te binden. Het individu om met anderen te delen. Reynold Chandansingh geeft zeven tips. 1. Ken je doelgroep en kernboodschappen Kruip in de

Posted in Artikelen | Tagged , | Comments Off on Een aansprekend verhaal beweegt mensen

Betrokkenheid, productiviteit en veranderingsbereidheid leeftijdsgebonden

Betrokkenheid, productiviteit en veranderingsbereidheid leeftijdsgebonden Betrokkenheid bij het werk, productiviteit en veranderings-bereidheid van Belgische werknemers variëren met de leeftijd. Werknemers jonger dan 25 jaar zijn het meest energiek en hebben het grootste werkvermogen. Maar ook de 55-plussers doen het opmerkelijk goed. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Securex dat de aandacht wil vestigen op het belang van een leeftijdsbewust

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Betrokkenheid, productiviteit en veranderingsbereidheid leeftijdsgebonden

Veranderen. . . . wilskracht of verbeelding?

Veranderen. . . . wilskracht of verbeelding? “We kunnen best veranderen, als we maar willen!” Of “We moeten beter ons best doen!” Niet erg motiverend dit soort ‘aanmoedigingen’ want ze zijn vooral gericht op de wilskracht. Maar worden veranderingen nu bereikt door wilskracht of verbeelding?<?xml:namespace prefix = o /> Cultuur, structuur, visie en systemen  Organisaties die met verandering te maken

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Veranderen. . . . wilskracht of verbeelding?


Tools om zelf toe te passen