Verandermanagement trends

Verandermanagement trends

Gebaseerd op mijn ervaring in de praktijk en op basis van diverse publicaties zie en verwacht ik de volgende trends op het gebied van verandermanagement en organisatieverandering.

1. Recente en komende inzichten in de werking van ons brein geven nieuwe handvatten om een verandering succesvoller te laten verlopen (ratio vs emotie; de kracht van het onderbewuste).

2. Kort cyclisch veranderen (3 tot 6 maanden) zal de norm zijn; veranderingen die langer dan 12 maanden duren zijn per definitie niet succesvol omdat de omgeving snel verandert.

3. De term weerstand bij medewerkers zal niet meer direct gerelateerd worden aan het feit dat medewerkers niet willen, maar zal gerelateerd worden aan het feit dat de manager niet in staat is om draagvlak voor de verandering te zorgen.

4. Zingeving (het doel; de reden voor) zal een belangrijke succesfactor worden voor organisaties en dus ook voor veranderingen.

5. Het meten of de doelen (baten) van de verandering gehaald zijn zal frequenter plaatsvinden (nu wordt dat voor ‘slechts’ een kwart van de veranderingen gedaan).

6. Verandertrajecten gaan beschouwd worden als mogelijkheden om talent van medewerkers en leidinggevenden te benutten en te ontwikkelen; individueel trainen maakt plaats voor on-the-job (“on-the-change”) en teamleren.

7. De slagingskans van organisatieveranderingen (nu 30%) zal toenemen omdat management beseft dat zij de belangrijkste succesfactor is.

8. Management beseft dat een volgende stap in de carrière mede afhankelijk is van een succesvolle organisatieverandering.

9. Management zal mede daarom gericht kennis opdoen over verandermanagement en ervaringen gaan delen.

10. Organisaties zullen de opgedane verandermanagement kennis en ervaring bundelen en zorgen dat er een standaard aanpak komt en dat die aanpak wordt toegepast. 

Auteur: Willem Nooij
Datum: 29-07-2013
Bron: serendipi-tijd.nl