2.2.3. Verandervermogen en veranderbereidheid

2.2.3. Veranderingsvermogen en veranderingsbereidheid

 

 

Veranderingsvermogen

Bij de noodzaak of wens om in organisaties veranderingen tot stand te brengen is het van belang dat er een beeld ontstaat over het veranderingsvermogen van de organisatie enerzijds en de veranderbereidheid anderzijds. Deze beoordeling bepaalt in hoge mate dat een organisatie ofwel de kiemen bevat om in positieve richting naar een nieuwe structuur uit te groeien ofwel de neiging tot regressie zal gaan vertonen.

Veranderingsvermogen hangt vooral af van de kwalitatieve capaciteiten van de organisatie, van de kennis en ervaring waarover de organisatie kan beschikken. Maar ook de financiële en de technische mogelijkheden bepalen veel van wat er aan veranderingen mogelijk is en van de termijn waarop dit dan kan.
 

 

Veranderingsbereidheid 

Veranderbereidheid is veel meer afhankelijk van de mentaliteit die in de organisatie aanwezig is op het moment dat men besluit tot verandering. Afhankelijk van de mate waarin het management, eventueel met inschakeling van een externe adviseur, erin slaagt om de betrokkenen te doen inzien dat er ‘iets moet veranderen’, zal die bereidheid tot veranderen worden beïnvloed.
 

 

Bron:

  • Keuning, D., et al, Management & Organisatie, Wolters-Noordhoff, Groningen/Houten, 2004, pag. 430-431

Anderen bekeken ook deze content.

Succesvol veranderingstraject is kwestie van ‘verstand, hart en handen’

Succesvol veranderingstraject is kwestie van ‘verstand, hart en handen’ De sleutel tot een succesvol veranderingstraject bij bedrijven is de bedrijfscultuur. Veranderingstrajecten verlopen lang niet allemaal even succesvol: ruim 40 procent van al de ‘change’ initiatieven liep niet (helemaal) zoals gewenst… En vaak ligt de oorzaak in de mate waarin werd rekening gehouden met het DNA van het bedrijf. Dat is

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Succesvol veranderingstraject is kwestie van ‘verstand, hart en handen’