Test kleurendenken

Test kleurendenken

Leon De Caluwé heeft een kleurenmodel ontwikkeld waarmee het mogelijk wordt op een logische wijze met elkaar in dialoog te gaan over verandermanagement.
De test kan worden gebruikt om jezelf en je collega’s te typeren, het team of de organisatie te typeren en het veranderproces een kleur te geven. Sluiten de kleuren van de veranderaar, de medewerkers, de organisatie en het veranderproces op elkaar aan?
Download de test, verspreid de test, vul in en ga met elkaar in gesprek!

kleurenleer_scan

 

Download de test

In deze test staan een aantal items die van toepassing zijn op het veranderen van organisaties en mensen. Verdeel acht punten over de vijf mogelijkheden van ieder item. Deze punten kun je over een paar mogelijkheden verdelen, maar je kunt de acht punten ook allemaal toedelen aan één mogelijkheid.

1. Een verandering kan pas succesvol worden als:
a. De belangrijkste managers erachter staan.
b. Men de mensen die het moeten doen, kan motiveren.
c. Men van te voren duidelijke doelstellingen vaststelt.
d. Men de betrokkenen helpt om gezamenlijk nieuwe inzichten op te doen.
e. Men de eigen kracht en energie van mensen aanspreekt.

2. In een veranderingsproces:
a. Is het belangrijk mensen afwisselend te laten denken en doen.
b. Is een goede sfeer essentieel.
c. Moet ruimte voor nieuwe betekenissen bestaan.
d. Moet er ruimte blijven om te onderhandelen.
e. Moet men erop toezien tussentijdse mijlpalen in te bouwen om op basis daarvan het proces eventueel bij te sturen

3. Een veranderaar:
a. Moet veel inzicht vergaren in de patronen die het probleem in stand houden.
b. Moet ervoor zorgen dat hij/zij het veranderingsproces zoveel mogelijk stabiel en beheersbaar houdt.
c. Moet allereerst zorgvuldig zijn.
d. Moet empatisch naar anderen zijn.
e. Moet ervoor zorgen dat de belangrijkste managers hun opvattingen zo veranderen dat ze er samen mee kunnen leven.

4. Onmisbaar in een veranderingstraject is:
a. De wetenschap over wat men wil bereiken.
b. Een redelijke tijdsdruk om zo sneller belangrijke knopen door te hakken.
c. Het schetsen van een verlokkend perspectief voor de betrokkenen.
d. Communicatie tussen alle betrokkenen.
e. Het creëren van ruimte voor beweging, door heilige huisjes en/of bestaande machtsverhoudingen te slechten.

5. Organisaties veranderen:
a. Als men weet wat de organisatie wil bereiken.
b. Door te zorgen dat mensen elkaar spiegels voor houden.
c. Als er een dialoog ontstaat tussen mensen.
d. Als eerst het beleid verandert.
e. Door te investeren in mensen.

6. Een veranderaar moet:
a. Zorgen dat mensen naar elkaar luisteren en van elkaar leren.
b. Dieperliggende krachten achter problemen kunnen ontwarren opdat hij/zij daarop kan interveniëren.
c. Met behulp van zijn/haar verstand van zaken er voor zorgen dat alle activiteiten aan het resultaat bijdragen.
d. Veel inzicht vergaren over de context en netwerken rondom een probleem.
e. Kansen en mogelijkheden bieden voor het personeel.

7. Veranderen:
a. Gaat gepaard met het vormen van coalities.
b. Mag niet teveel afhangen van de bemensing.
c. Gebeurt door mensen op de juiste manier te prikkelen en te stimuleren.
d. Gebeurt door een beroep te doen op de eigen kracht en energie van mensen.
e. Kan pas als mensen veranderen.

8. Een veranderingsproces is:
a. Een win-win situatie creëren.
b. Een dynamisch evenwicht zoeken door middel van creativiteit en zingeving.
c. Van elkaar leren.
d. Een betere fit zoeken tussen mens en organisatie.
e. Het aansturen van activiteiten en mensen.

9. Belangrijk voor het slagen van een veranderingstraject is:
a. Mensen tot reflectie brengen.
b. Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie.
c. Het stimuleren van de talenten van de betrokkenen.
d. Eerst denken, dan doen.
e. Ervoor zorgen dat mensen zin krijgen in de uitdaging.

10. Het veranderingstraject wordt bewerkstelligd door:
a. Het weghalen van vrijblijvendheid.
b. Een veilig leerklimaat creëren.
c. Conflicten als een kans te zien en te benutten.
d. Een verlokkend perspectief schetsen voor de betrokkenen.
e. De beste oplossing te bedenken en te realiseren.


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Handboek verandermanagement

Handboek verandermanagement Voor het succesvol afronden van organisatieveranderingsprojecten gaan organisatiekunde en veranderkunde hand in hand. De organisatiekunde laat zien welk (organisatie-)ontwerp het meest geschikt is, terwijl de veranderkunde aangeeft hoe de invoering hiervan effectief kan gebeuren. Het is van belang dat deze beide perspectieven vrijwel steeds tezamen worden benut en zo is dit ook in dit handboek doorgevoerd. Want in

Posted in Boeken | Tagged , , , | Comments Off on Handboek verandermanagement

Interveniëren en veranderen

Interveniëren en veranderen Dit is een boek met een vernieuwende inhoud op het gebied van interveniëren en veranderen. Het geeft een overzicht van de nieuwste interventies die gericht zijn op betekenis geven en interactie. Al deze interventies stammen uit een sociaalinterpretatief perspectief, waarin mensen met elkaar situaties duiden, visies en betekenis ontwikkelen, tot actie en handelen komen en zo vernieuwingen

Posted in Boeken | Tagged , , | Comments Off on Interveniëren en veranderen

Boekenpakket Verandermanagement

Boekenpakket Verandermanagement Dit pakket bevat de volgende boeken: 1. Lift – Robert Quinn 2. Bazenbargoens – Paul Verburgt 3. Organisatiedynamica – Thijs Homan 4. Het rijnlandboekje – Mathieu Weggeman 5. Leren veranderen – Léon de Caluwé 6. Het geniale dier – René ten Bos 7. Managers zijn struisvogels – Janka Stoker 8. Grootmeesters in veranderen – Herman van den Broeck

Posted in Boeken | Tagged , , , | Comments Off on Boekenpakket Verandermanagement


Aanvullende artikelen

Krachten voor cultuurverandering

Krachten voor cultuurverandering Auteur: Paul Kloosterman Veel managers beseffen dat ingezette koerswijzigingen en kostenbesparingen tevens een andere cultuur in hun organisatie vergen. Maar is cultuurverandering te managen? De moeizame praktijk rond concepten als ‘de lerende organisatie’ en ‘zelfsturende teams’ noopt tot bezinning. Hoe te komen tot een werkzame en werkbare agenda voor cultuurverandering?         download het artikel

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Krachten voor cultuurverandering

Ongeschreven regels in werkplaats leren ontcijferen

Ongeschreven regels in werkplaats leren ontcijferen Vrouwen denken niet zelden dat carrière maken een kwestie is van excelleren in het werk. Als je dan ook nog je gezond verstand gebruikt kan het niet meer stuk, zo menen ze. Een studie van Catalyst beweert dat de ongeschreven regels in de organisatie kennen en volgen minstens zo belangrijk is bij de uitbouw

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Ongeschreven regels in werkplaats leren ontcijferen

Ik ben wél gemotiveerd! Succesvol veranderen met de Verander Motivatie Matrix

Ik ben wél gemotiveerd! Succesvol veranderen met de Verander Motivatie Matrix In het bedrijfsleven en bij de overheid worden regelmatig verandertrajecten uitgevoerd om klantgerichter te werken of de waardepropositie te optimaliseren. Door de intrinsieke motivatie van de individuele medewerkers aan te spreken kan deze verandering sneller worden gerealiseerd en kunnen de resultaten beter beklijven. In dit artikel laten we zien

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Ik ben wél gemotiveerd! Succesvol veranderen met de Verander Motivatie Matrix


Tools om zelf toe te passen

Cultuurtypering van Harrison & Handy

Cultuurtypering van Harrison & Handy Volgens Harrison moet de organisatie rekening houden met tegenstrijdige belangen tussen individu en organisatie. Voor het individu gaat het om zaken als bevrediging in het werk, veiligheid, invloed en economische opbrengsten. Voor de organisatie gaat het om overleven in een dynamische omgeving. Vaak zijn er zowel voor de organisatie als voor de individuen verschillende belangen

Posted in Tools | Tagged , , , , | Comments Off on Cultuurtypering van Harrison & Handy

Test kleurendenken

Test kleurendenken Leon De Caluwé heeft een kleurenmodel ontwikkeld waarmee het mogelijk wordt op een logische wijze met elkaar in dialoog te gaan over verandermanagement. De test kan worden gebruikt om jezelf en je collega’s te typeren, het team of de organisatie te typeren en het veranderproces een kleur te geven. Sluiten de kleuren van de veranderaar, de medewerkers, de

Posted in Tools | Tagged , , , , | Comments Off on Test kleurendenken