Posts Tagged Veranderingsvermogen en veranderingsbereidheid

2.2.3. Verandervermogen en veranderbereidheid

2.2.3. Veranderingsvermogen en veranderingsbereidheid     Veranderingsvermogen Bij de noodzaak of wens om in organisaties veranderingen tot stand te brengen is het van belang dat er een beeld ontstaat over het veranderingsvermogen van de organisatie enerzijds en de veranderbereidheid anderzijds. Deze beoordeling bepaalt in hoge mate dat een organisatie ofwel de kiemen bevat om in positieve richting naar een nieuwe

Lees meer