Posts Tagged Inleiding veldonderzoek

3.8.1. Programma van eisen

3.8.1. Programma van eisen Op basis van het literatuuronderzoek, veldonderzoek, knelpuntenanalyse en oorzaak en gevolganalyse is de set eisen en wensen opgesteld. Het proces van convergeren en divergeren leverde het set van eisen en wensen op. De eisen en wensen zijn ingedeeld volgens de methode van Moscow. De MoSCoW-methode is een wijze van prioriteiten stellen die populair is bij mensen

Lees meer

3.7.1 Knelpunten

3.7.1 Knelpunten In de knelpuntenanalyse is betrokken de resultaten van het veldonderzoek en het literatuuronderzoek. De knelpuntenanalyse levert maar liefst 13 knelpunten op. Nadere analyse van de knelpunten levert vier categorieën op, zodat de knelpunten kunnen worden ingedikt tot vier kernen. interne gerichtheid  · zowel medewerkers als management hebben onvoldoende externe gerichtheid; · het management zit overwegend in een hiërarchische

Lees meer

3.6.1. Analyse veldonderzoek

3.6.1. Analyse veldonderzoek

3.6.1 Analyse veldonderzoek De veldonderzoeken zijn uitgebreid geanalyseerd en voorzien van conclusies. In onderstaand figuur worden de conclusies samengevat. Uitdaging: externe focus versus overheersende cultuur  PRACTICAL is een veranderslag aan het maken om te komen van taakorganisatie naar marktorganisatie. De snel afnemende subsidiestroom van het ministerie van LNV is hiervoor de directe aanleiding. PRACTICAL moet een sterke externe gerichtheid krijgen.

Lees meer

3.5.1. Cultuuronderzoek 1 jaar geleden

3.5.1. Cultuuronderzoek 1 jaar geleden

3.5.1. Kleurenanalyse cultuuronderzoek 1 jaar geleden In augustus heb ik in het kader van een organisatie-analyse het kleurenonderzoek van De Caluwé et al uitgezet. Het onderzoek was kwantitatief van aard. De gemiddelde uitkomsten bij de drie verschillende onderzoeksgroepen komen redelijk overeen. De verschillen over de hele linie zijn klein. Een voorzichtige conclusie kan zijn dat bij management (n=9) en medewerkers

Lees meer

3.4.5. Conclusies

3.4.5. Conclusies · PRACTICAL is een ruim 45 jaar oude organisatie, waarbij de grootste ontwikkelingen zich in de laatste jaren heeft voorgedaan. · Kleine overzichtelijke organisatie-eenheden zijn aaneengeregen tot één grote organisatie, minder overzichtelijk, langere lijnen. · Medewerkers met een lang dienstverband zijn vergroeid met het oude systeem. · De organisatie kent meerdere subsystemen. Ieder subsysteem heeft zijn eigen cultuur.

Lees meer

3.4.4. Analyse

3.4.4. Analyse

3.4.4. Analyse De ontwikkeling van werkinhoud en de ontwikkeling van de organisatiestructuur maken twee verschillende bewegingen. Inhoud van het werk  Het werk was overzichtelijk, strak georganiseerd, standaard. Inhoudelijk moet de trainer nu in toenemende mate maatwerk leveren aan andersoortige doelgroepen. De bijbehorende financiering heeft zich ontwikkeld van omzet krijgen naar omzet verdienen. Organisatiestructuur  Voorheen waren er vele praktijkscholen met een

Lees meer

3.4.3. Dataverwerking

3.4.3. Dataverwerking

3.4.3. Dataverwerking De data zijn verwerkt in twee diagrammen. In het eerste diagram is een tijdslijn uitgezet vanaf de oprichting van de eerste praktijkscholen tot heden. Tot ongeveer 1997 waren alle praktijkscholen zelfstandig. Ieder sector had zo z’n eigen praktijkschool. Een praktijkschool zat op één locatie, had een directeur op de locatie, de lijnen waren kort, het leven op de

Lees meer

3.4.2. Proces

3.4.2. Proces In vijf bijeenkomsten zijn veertien medewerkers geïnterviewd. Bij alle interviews vonden plaats in het bijzijn van de manager P&O. De gesprekken vonden plaats in de periode 19 tot 28 februari op de verschillende uitvoeringslocaties. Bij aanvang van het gesprek is het interview gekaderd met betrekking tot de overige onderzoeken. Aan de hand van sheets werden medewerkers geïntroduceerd in

Lees meer

3.3.4. Conclusies

3.3.4. Conclusies · De medewerkers kennen een sterke familiecultuur. · Het management kent gedragingen die horen bij de hiërarchische cultuur, maar gebruiken taal vanuit de marktcultuur. · De hele organisatie kent een sterke interne gerichtheid, is onvoldoende extern gericht. · De kenmerkende kleur voor de medewerkers is rood. · Onderling zijn de teams geel. · Blauw is de kleur voor

Lees meer

3.3.2. Proces

3.3.2. Proces In vier bijeenkomsten zijn veertien medewerkers geïnterviewd. De gesprekken vonden plaats in de periode 22 februari tot 3 maart op de diverse uitvoeringslocaties. Bij aanvang van het gesprek is het interview gekaderd met betrekking tot de overige onderzoeken. Aan de hand van sheets werden medewerkers geïntroduceerd in het gespreksonderwerp. Per gesprek zijn de aantekeningen uitgewerkt. Anderen bekeken ook

Lees meer