Posts Tagged Inleiding literatuuronderzoek

2.2.5. Levensloop van organisaties

2.2.5. Levensloop van organisaties

2.2.5. Levensloop van organisaties     Dat organisaties voortdurend aan verandering onderhevig zijn, is gemakkelijk vast te stellen. Maar daarmee is nog niets gezegd over de aard van de veranderingen. Iedereen weet dat de ene verandering de andere niet is. De levensloopfase van een organisatie is een belangrijke factor om rekening mee te houden in de aanloop naar een verandertraject.

Lees meer

2.2.4. Weerstand

2.2.4. Weerstand

2.2.4. Weerstand     Weerstand afhankelijk van soort verandering Zonder weerstand geen verandering! Enerzijds is bekend dat er in de regel sprake is van een menselijke weerstand tegen verandering, omdat elke verandering ten opzichte van het bestaande een element van onzekerheid voor de betrokkenen inhoudt. Anderzijds weten we dat verandering normaal is en in de meeste gevallen ook moet. Geen

Lees meer

2.2.3. Verandervermogen en veranderbereidheid

2.2.3. Veranderingsvermogen en veranderingsbereidheid     Veranderingsvermogen Bij de noodzaak of wens om in organisaties veranderingen tot stand te brengen is het van belang dat er een beeld ontstaat over het veranderingsvermogen van de organisatie enerzijds en de veranderbereidheid anderzijds. Deze beoordeling bepaalt in hoge mate dat een organisatie ofwel de kiemen bevat om in positieve richting naar een nieuwe

Lees meer

2.2.2. Veranderen of niet?

2.2.2. Veranderen of niet?     Veranderen Het woord veranderen is, evenals motivatie, te typeren als een containerbegrip. Als je op zoek gaat naar de achterliggende waarden en betekenissen van het woord kom je een scala van begrippen tegen. Het woord veranderen wordt bijvoorbeeld gebruikt om de gewenste uitkomst te beschrijven: wat klaar is, wat gerealiseerd is of wat tot

Lees meer

2.1.8. Analyse motivatoren

2.1.8. Analyse motivatoren     Wat zijn de kernen in deze literatuurstudie? Wat kan dienen als input voor het veldonderzoek? De analyse van het literatuuronderzoek met betrekking tot motivatoren kent acht thema’s: groei door bewust handelen; individuele behoeften en drijfveren; individuele bepaaldheid van motivatoren; onvoldoende intrinsieke motivatie; doelen stellen; conceptuele helderheid; regressie; cultuur als collectief. Groei door …  Een eerste

Lees meer

2.1.7. Geboeid, verbonden, betrokken, tevreden

2.1.7. Geboeid, verbonden, betrokken, tevreden     Wat is de relatie van geboeidheid, verbondenheid, betrokkenheid en/of tevredenheid met motivatie? Tevredenheid  Tevreden medewerkers zijn niet per definitief gemotiveerde medewerkers. Als we ontevreden zijn, zo stelt Michels, gaan we klagen en als we tevreden zijn, doen we niets. Dat geldt in z’n algemeenheid, dus ook in organisaties. Tevreden medewerkers werken niet persé

Lees meer

2.1.6. Ongeschreven regels

2.1.6. Ongeschreven regels     In zijn boek gaat Boudewijns nader in op de theorie van Scott-Morgan met betrekking tot ongeschreven regels. Gedrag is altijd logisch voor de betrokkenen zelf. Deze logica kan begrepen worden. Dit kan door te beginnen met het in kaart brengen van motivatoren van de betrokkenen. Gedrag ontstaat namelijk doordat mensen hun motivatoren willen bevredigen. Hoe

Lees meer

2.1.5. Cultuur, waarden en opvattingen

2.1.5. Cultuur, waarden en opvattingen

2.1.5. Cultuur, waarden en opvattingen     Cultuur Cultuur kan worden omschreven als de collectieve programmering van de menselijke geest. De kern van een bedrijfscultuur wordt bepaald door collectieve waarden en grondbeginselen. Het collectieve element biedt aanknopingspunten voor collectieve beïnvloeding van motivatoren. Cultuur volgens Schein  Bij pogingen om een cultuur te begrijpen dreigt het gevaar van simplificering. Cultuur is meer

Lees meer

2.1.3. Intrinsieke en extrinsieke motivatie

2.1.3. Intrinsieke en extrinsieke motivatie     Interne en externe drijfveren Elk gedrag kent een interne en externe drijfveer. Motivatie wordt gevoed van binnenuit en van buitenaf. Bij interne factoren gaat het vaak om persoonskenmerken, dingen die geleerd zijn, invloeden van de eigen levensgeschiedenis en dergelijke. Externe factoren zijn bijvoorbeeld de reactie van de omgeving op het vertoonde gedrag, de

Lees meer

2.1.2. Motivatie en gedrag

2.1.2. Motivatie en gedrag

2.1.2. Motivatie en gedrag     Het begrip motivatie ‘In beweging brengen’ is de letterlijke betekenis van het oorspronkelijk Latijnse woord motivatie. Tik motivatie in op Google en je krijgt een schijnbaar onstuitbare stroom van hits. Motivatie is verworden tot een containerbegrip. Een eenvoudige omschrijving: motivatie is wat mensen is beweging brengt, tot actie leidt of tot handelen aanzet. Motivatie

Lees meer