Posts Tagged Inleiding literatuuronderzoek

2.3.7. Analyse interventies

2.3.7. Analyse interventies De analyse vanuit het literatuuronderzoek met betrekking tot interventies kent zes thema’s: Organizational Development; basisprincipes; voorbeelden van interventies; resultaatverantwoordelijke teams; systeemdenken; de verandering versnellen. Organizational Development  De OD-stroming is kenmerkend voor het veranderingsproces binnen PRACTICAL: inzet van een set HRM-instrumenten, veranderingsdoel is de individu, maar ook de groep, groepsdynamische processen, participatief management, ontwikkelen van teamwork. Wat we

Lees meer

2.3.6. Verandering versnellen

2.3.6. De verandering versnellen Large scale interventions krijgen steeds meer aandacht om veranderprocessen te versnellen. Jacobs (1997) introduceerde als een van de eerste large scale interventions, waarmee complexe veranderingen in grote organisaties sneller en effectiever begeleid kunnen worden. De kern van de large scale interventions is ‘het integreren van denken en doen, zoals dat eigenlijk plaatsvindt in de relatie stuurgroep

Lees meer

2.3.5. Voorbeelden van interventies

2.3.5. Voorbeelden van interventies

2.3.5. Voorbeelden van interventies Eerder betoogde ik al dat het aantal en soort interventies oneindig lijkt. Een aantal interventies zullen de revue passeren: intervisie; open-space bijeenkomsten; management by speech; zelfsturende teams; appreciative inquiry; causale diagrammen; sensemaking; SYMLOG. Intervisie  Het idee achter intervisie is een groep werknemers te helpen om de manier waarop taken uitvoeren te verbeteren door het verbeteren van

Lees meer

2.3.4. Basisprincipes van interventies

2.3.4. Basisprincipes van interventies Boonstra et al gaan in hun boek ‘Interveniëren en veranderen’ uit van interventies gericht op betekenis en interactie. Op zoek om op nieuwe manieren veranderingen vorm te geven, zijn er interventiemethodieken beproefd die de nadruk leggen op zoeken, begrijpen, handelen en leren in veranderingen. Kenmerkend voor deze interventies is de wens om mensen bij elkaar te

Lees meer

2.3.3. Interventiemodellen

2.3.3. Interventiemodellen

2.3.3. Interventiemodellen Cozijnsen en Vrakking Cozijnsen et al behandelen veranderingsstrategieën en de bijpassende interventies vanuit vier stromingen: diffusie- en adoptietheorieën; planned change-theorieën; Organizational Development-stroming; Organization Transformation-stroming. De eerste twee stromingen hebben in feite de meest klassieke veranderings- en innovatiestrategieën opgeleverd. Deze strategieën zijn in het kader van kleurendenken van De Caluwé te typeren als een mix tussen blauwdrukdenken en rooddrukdenken.

Lees meer

2.3.2. Interventies

2.3.2. Interventies

2.3.2. Interventies Het begrip interventie Interveniëren is in principe tussenbeide komen of ingrijpen. De ene keer kan dat diagnostisch zijn, de andere keer probleemoplossend of procesbewakend. Bij veranderingsprocessen is het begrip interventie voornamelijk toegespitst geweest op mensen in de organisatie. De meeste interventiemethoden binnen organisatieontwikkeling werden toch vooral gebruikt om nieuw gedrag aan te leren. Interventiemethoden die in de organisatieontwikkeling

Lees meer

2.2.9. Analyse veranderstrategieën

2.2.9. Analyse veranderstrategieën

2.2.9. Analyse veranderstrategieën     Het management van PRACTICAL heeft een zeer stevig verandertraject ingezet. Het is een zware operatie om de organisatie, die tientallen jaren voornamelijk als taakorganisatie heeft geopereerd, een omslag te laten maken naar een marktorganisatie. De inzet van het management is groot, de ondersteuning vanuit de afdeling P&O is optimaal. Het veranderingstraject is echter taai, de

Lees meer

2.2.8. Veranderstrategieën

2.2.8. Veranderstrategieën

2.2.8. Veranderstrategieën     Veranderstrategieën op een rijtje De bekenste strategieën zijn die van Benne en Chin. Zij onderscheiden drie hoofdstrategieën: overtuigingsstrategie, houdingsstrategie en machtsdwangstrategie. In de overtuigingsstrategie (empirisch-rationeel) staat de overtuiging centraal dat mensen zich in hun gedragingen laten leiden door de ‘rede’: dat wil zeggen dat zij in die gedragingen veranderingen zullen aanbrengen als ze inzien dat die

Lees meer

2.2.7. Verandermodellen

2.2.7. Verandermodellen

2.2.7. Verandermodellen     Drie modellen, die kunnen worden gebruikt om de dagelijkse praktijk van veranderen te benaderen, zullen de revue passeren: het ‘continu-model’ van Keuning en Eppink, het zevenkrachtenmodel van Berenschot en model Knoster. Model Keuning en Eppink  Managers, bestuurder en medewerkers zijn zich er meer van bewust dat er geen definitieve eindsituaties zijn, maar dat er veeleer sprake

Lees meer

2.2.6. Veranderen en de informele organisatie

2.2.6. Veranderen en de informele organisatie

2.2.6. Veranderen en de informele organisatie     De Hawthorne-studies hebben een belangrijke omwenteling teweeggebracht in het denken over organisaties. Veel van de nu bestaande patronen van menselijke interactie hebben totaal geen representatie in de formele organisatie. Te vaak gaat men uit dat de organisatie van een bedrijf overeenkomt met een blauwdruk of een organogram. In feite is dat nooit

Lees meer