Succesvol veranderingstraject is kwestie van ‘verstand, hart en handen’

Succesvol veranderingstraject is kwestie van ‘verstand, hart en handen’

2012 10 05 Succesvol veranderingstraject is kwestie van verstand hart en handen 1De sleutel tot een succesvol veranderingstraject bij bedrijven is de bedrijfscultuur. Veranderingstrajecten verlopen lang niet allemaal even succesvol: ruim 40 procent van al de ‘change’ initiatieven liep niet (helemaal) zoals gewenst… En vaak ligt de oorzaak in de mate waarin werd rekening gehouden met het DNA van het bedrijf.

Dat is de conclusie die GITP trekt uit een onderzoek dat ze samen met de HUBrussel voerde bij bijna 200 cxo’s van Belgische bedrijven.

Elk veranderingsproces doorloopt klassiek een viertal fasen (visie – organisatie – implementatie – verankering), waarbij rekening dient gehouden te worden met de context, de content, de cultuur, de competenties en de communicatie.

Het management definieert in een ‘change’ of ‘transformation’-project heldere doelstellingen en legt duidelijk uit welke stappen genomen moeten worden. In de zgn. ‘harde’ kant van een changeproject (strategische visie, organisatie van het traject, het programma-management), zo blijkt uit de studie, ontbreekt het vaak echter aan een duidelijk inzicht of de gewenste verandering wel effectief haalbaar is.

Bedrijven zijn nog te vaak onvoorbereid mbt. de mate waarin het bedrijf (de werknemers) klaar zijn voor de gewenste verandering. Omdat dit ook zelden of nooit wordt nagegaan, door bv. een pilootproject op te zetten, blijft het zeker in het beginstadium een erg theoretische kwestie.

De moeilijkste noot

De moeilijkste noot om kraken blijkt het verankeren van de verandering. Terwijl een goede verankering de gewenste resultaten alleen maar zal doen toenemen. Elk veranderingstraject lijkt een opzichzelfstaand gebeuren te blijven. Aangezien er steeds meer en sneller veranderd zal moeten worden, zullen de meeste bedrijven er wel bij varen door eerder opgedane “change” ervaring in hun voordeel om te buigen.

“Leren veranderen” zal een onderscheidende factor worden in de toekomst. En daarmee komen we bij de ‘zachte’ kant van het veranderingstraject. Patrick Ceulemans, Managing Director van GITP Belgium is hierover duidelijk: ”We vinden bij elk veranderingstraject het wiel weer uit terwijl we change skills tot een kerncompetentie zouden moeten maken.”

Maar de allerbelangrijkste vaststelling is dat bedrijfsleiders zich er niet steeds bewust van zijn dat een veranderingstraject rekening moet houden met het DNA van de organisatie en dat verandering en bedrijfscultuur steeds verplicht samengaan.

Communicatie blijkt de laagste correlatie met succes te hebben. Terwijl er voor de implementatiefase voldoende aandacht aan wordt besteed, blijkt er tijdens en na echter geen of onvoldoende sprake te zijn van dialoog of communicatie.

‘Verstand, hart en handen’

Verstand: Een klare visie, uiteraard, maar ook op organisationeel vlak moet het snor zitten. Test de veronderstellingen (een pilootproject), wat haalbaar is en wat niet, en gebruik dat als vertrekpunt.

Hart: Communicatie is geen eenrichtingsverkeer: ga de dialoog aan, begrijp wat leeft op de werkvloer. Toon je engagement, zo engageer je makkelijker de rest van het personeel. Verandering moet immers als team gebeuren. Integreer het bedrijfs-DNA in het proces, zo wordt de bedrijfscultuur een ‘stille partner’ in het proces.

Handen: Ontwikkel de ‘change management’-kwaliteiten van het management. Bied het tijdens het veranderingstraject ook voldoende resources, aanvaard desnoods dat dit ten koste gaat van andere processen binnen de organisatie…

Conclusie: “Bij veranderingen zit je altijd met een hart- en met een buikgevoel. Het hartgevoel is de inspiratie en motivatie die je haalt uit bezielde leiders met een meeslepend verhaal en een boeiende visie. Het buikgevoel daarentegen is een gevoel van onzekerheid; het gevoel dat je op heel wat weerstand zal botsen. Het is van cruciaal belang dat het hartgevoel de overhand heeft op het buikgevoel.”

Datum: 05-10-2012

Bron: 6minutes.be

download artikel als pdf


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Handboek verandermanagement

Handboek verandermanagement Voor het succesvol afronden van organisatieveranderingsprojecten gaan organisatiekunde en veranderkunde hand in hand. De organisatiekunde laat zien welk (organisatie-)ontwerp het meest geschikt is, terwijl de veranderkunde aangeeft hoe de invoering hiervan effectief kan gebeuren. Het is van belang dat deze beide perspectieven vrijwel steeds tezamen worden benut en zo is dit ook in dit handboek doorgevoerd. Want in

Posted in Boeken | Tagged , , , | Comments Off on Handboek verandermanagement

Interveniëren en veranderen

Interveniëren en veranderen Dit is een boek met een vernieuwende inhoud op het gebied van interveniëren en veranderen. Het geeft een overzicht van de nieuwste interventies die gericht zijn op betekenis geven en interactie. Al deze interventies stammen uit een sociaalinterpretatief perspectief, waarin mensen met elkaar situaties duiden, visies en betekenis ontwikkelen, tot actie en handelen komen en zo vernieuwingen

Posted in Boeken | Tagged , , | Comments Off on Interveniëren en veranderen

Boekenpakket Verandermanagement

Boekenpakket Verandermanagement Dit pakket bevat de volgende boeken: 1. Lift – Robert Quinn 2. Bazenbargoens – Paul Verburgt 3. Organisatiedynamica – Thijs Homan 4. Het rijnlandboekje – Mathieu Weggeman 5. Leren veranderen – Léon de Caluwé 6. Het geniale dier – René ten Bos 7. Managers zijn struisvogels – Janka Stoker 8. Grootmeesters in veranderen – Herman van den Broeck

Posted in Boeken | Tagged , , , | Comments Off on Boekenpakket Verandermanagement


Aanvullende artikelen

Krachten voor cultuurverandering

Krachten voor cultuurverandering Auteur: Paul Kloosterman Veel managers beseffen dat ingezette koerswijzigingen en kostenbesparingen tevens een andere cultuur in hun organisatie vergen. Maar is cultuurverandering te managen? De moeizame praktijk rond concepten als ‘de lerende organisatie’ en ‘zelfsturende teams’ noopt tot bezinning. Hoe te komen tot een werkzame en werkbare agenda voor cultuurverandering?         download het artikel

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Krachten voor cultuurverandering

Ongeschreven regels in werkplaats leren ontcijferen

Ongeschreven regels in werkplaats leren ontcijferen Vrouwen denken niet zelden dat carrière maken een kwestie is van excelleren in het werk. Als je dan ook nog je gezond verstand gebruikt kan het niet meer stuk, zo menen ze. Een studie van Catalyst beweert dat de ongeschreven regels in de organisatie kennen en volgen minstens zo belangrijk is bij de uitbouw

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Ongeschreven regels in werkplaats leren ontcijferen

Ik ben wél gemotiveerd! Succesvol veranderen met de Verander Motivatie Matrix

Ik ben wél gemotiveerd! Succesvol veranderen met de Verander Motivatie Matrix In het bedrijfsleven en bij de overheid worden regelmatig verandertrajecten uitgevoerd om klantgerichter te werken of de waardepropositie te optimaliseren. Door de intrinsieke motivatie van de individuele medewerkers aan te spreken kan deze verandering sneller worden gerealiseerd en kunnen de resultaten beter beklijven. In dit artikel laten we zien

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Ik ben wél gemotiveerd! Succesvol veranderen met de Verander Motivatie Matrix


Tools om zelf toe te passen

Cultuurtypering van Harrison & Handy

Cultuurtypering van Harrison & Handy Volgens Harrison moet de organisatie rekening houden met tegenstrijdige belangen tussen individu en organisatie. Voor het individu gaat het om zaken als bevrediging in het werk, veiligheid, invloed en economische opbrengsten. Voor de organisatie gaat het om overleven in een dynamische omgeving. Vaak zijn er zowel voor de organisatie als voor de individuen verschillende belangen

Posted in Tools | Tagged , , , , | Comments Off on Cultuurtypering van Harrison & Handy

Test kleurendenken

Test kleurendenken Leon De Caluwé heeft een kleurenmodel ontwikkeld waarmee het mogelijk wordt op een logische wijze met elkaar in dialoog te gaan over verandermanagement. De test kan worden gebruikt om jezelf en je collega’s te typeren, het team of de organisatie te typeren en het veranderproces een kleur te geven. Sluiten de kleuren van de veranderaar, de medewerkers, de

Posted in Tools | Tagged , , , , | Comments Off on Test kleurendenken