Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com


3.2.2. Proces

3.2.2. Proces

Op basis van dimensieonderzoek van Sanders en Neuijen is onder de medewerkers een enquête uitgezet. Medewerkers is gevraagd tijdens één van hun werkoverleggen de enquête in te vullen, zodat de teamcoördinator de formulieren direct weer in ontvangst kon nemen. Respons is ongeveer 50%, n=74.

Per formulier zijn de data in een spreadsheet ingevoerd. Per stelling zijn de scores opgeteld en gedeeld door het aantal respondenten (minus het aantal respondenten die de betreffende stelling niet hebben gescoord). De stellingen zijn per dimensie gegroepeerd en vervolgens is het gemiddeld per dimensie berekend. Voor de leesbaarheid is de score opgeschaald van een 5-puntsschaal naar een 10-puntsschaal.

De ingeleverde enquêtes zijn in pdf-format gedigitaliseerd en verifieerbaar.

Bron:

  • Sanders, G., et al, Bedrijfscultuur: Diagnose en beïnvloeding, Van Gorcum, Assen, 2005, pag. 40-47

Anderen bekeken ook deze content.

Krachten voor cultuurverandering

Krachten voor cultuurverandering Auteur: Paul Kloosterman Veel managers beseffen dat ingezette koerswijzigingen en kostenbesparingen tevens een andere cultuur in hun organisatie vergen. Maar is cultuurverandering te managen? De moeizame praktijk rond concepten als ‘de lerende organisatie’ en ‘zelfsturende teams’ noopt tot bezinning. Hoe te komen tot een werkzame en werkbare agenda voor cultuurverandering?         download het artikel

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Krachten voor cultuurverandering


Gert Jan Schop

70% van de verandertrajecten mislukt. Als optimist denk ik dan: dus 30% slaagt. In mijn werk ben ik continu op zoek naar die succesfactoren. Op praktijkcaseveranderen.nl heb ik één casus helemaal uitgewerkt. En verrijkt met interessante modellen, tools en artikelen. Lees, zoek, verdwaal, laat je inspireren!

Wat kan ik voor je betekenen?

Als adviseur, verandercoach, trainer of facilitator (etiket maakt mij niet uit) ondersteun en begeleid ik jou en/of je organisatie graag bij ontwikkel-en verandertrajecten. Bij de opzet, voorbereiding of implementatie. Contact? Stuur mij een mail: info@praktijkcaseveranderen.nl.