Praktijkcase

Praktijkcase

onderzoek naar de belemmeringen in een veranderproces.

Startpunt: motivatie, veranderstrategieën, interventies.

Organisatie: PRACTICAL
Alle gegevens die herleidbaar zijn naar de betreffende organisatie zijn zoveel als mogelijk verwijderd. Uiteindelijk gaat het om de casuïstiek en niet de organisatie an sich.

Aanleiding

Er zit spanning binnen de organisatie: het management heeft een stevig veranderproces ingezet en de medewerkers zijn ontevreden. PRACTICAL moet veranderen. Veel medewerkers gedragen zich binnen de organisatie al ware PRACTICAL een taakorganisatie. De omschakeling naar een volledige marktorganisatie verloopt moeizaam.
PRACTICAL is een organisatie met een uitzonderlijk gezonde balanspositie, maar door het wegvallen van de subsidiestroom heeft het operationeel resultaat zwaar te lijden.
PRACTICAL redt het niet door scherper aan de wind te gaan zeilen, het roer moet om.
Een extern bureau analyseert het operationele proces van de organisatie, de effectiviteit en efficiëntie van handelen en de capaciteitsplanning. Parallel aan dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de belemmeringen in het veranderingsproces.

Onderzoeksmethodieken: literatuuronderzoek, kwantitatief onderzoek, diepte-interviews, causale diagrammen.

Coördinatiemechanismen Mintzberg - PTC+

Uiteindelijke knelpunten:
interne gerichtheid, oerconflict, ontbreken conceptuele helderheid en oud gedrag.

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.


Aanvullende artikelen

Een aansprekend verhaal beweegt mensen

Een aansprekend verhaal beweegt mensen Een aansprekend verhaal. De ondernemer heeft het nodig om investeerders te trekken. De directeur om iedereen achter de visie te krijgen. De manager om de medewerkers te motiveren. De verkoper om klanten te binden. Het individu om met anderen te delen. Reynold Chandansingh geeft zeven tips. 1. Ken je doelgroep en kernboodschappen Kruip in de

Posted in Artikelen | Tagged , | Comments Off on Een aansprekend verhaal beweegt mensen

Betrokkenheid, productiviteit en veranderingsbereidheid leeftijdsgebonden

Betrokkenheid, productiviteit en veranderingsbereidheid leeftijdsgebonden Betrokkenheid bij het werk, productiviteit en veranderings-bereidheid van Belgische werknemers variëren met de leeftijd. Werknemers jonger dan 25 jaar zijn het meest energiek en hebben het grootste werkvermogen. Maar ook de 55-plussers doen het opmerkelijk goed. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Securex dat de aandacht wil vestigen op het belang van een leeftijdsbewust

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Betrokkenheid, productiviteit en veranderingsbereidheid leeftijdsgebonden

Veranderen. . . . wilskracht of verbeelding?

Veranderen. . . . wilskracht of verbeelding? “We kunnen best veranderen, als we maar willen!” Of “We moeten beter ons best doen!” Niet erg motiverend dit soort ‘aanmoedigingen’ want ze zijn vooral gericht op de wilskracht. Maar worden veranderingen nu bereikt door wilskracht of verbeelding?<?xml:namespace prefix = o /> Cultuur, structuur, visie en systemen  Organisaties die met verandering te maken

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Veranderen. . . . wilskracht of verbeelding?


Tools om zelf toe te passen