Literatuurlijst

Literatuurlijst

In volgorde van verwijzing.

Boeken 

 • Loo, van der, J., Dynamiek van werkrelaties, De Toorts, Haarlem, 2006
 • Vinke, R., Zoeken naar intrinsieke motivatie, Reed Business, 2004
 • Tiggelaar, B., Dromen, durven, doen, Spectrum, Utrecht, 2006
 • Landsberg, M., De TAO van motivatie, inspireer uzelf en anderen, Academic Services, 1999
 • Covey, S., De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, Uitgeverij Business Contact, Amsterdam, 2003
 • Schouten, M., De psychologie van het enneagram, Servire, Utrecht, 2007
 • Franzen, G., Wat drijft ons?, Lemma, Utrecht, 2004
 • Moor, de, W., Arbeidsmotivatie als managementinstrument, Bohn Stafleu van Loghum, 1998
 • Vinke, R., Zoeken naar intrinsieke motivatie, Reed Business, 2004
 • Doorewaard, H., et al, Organisatieontwikkeling en human resource management, Lemma, 2004
 • Ham, M., De Manager, Reed Business Information, Den Haag, 2003
 • Kluytmans, F., Leerboek personeelsmanagement, Wolters Noordhoff, Houten, 2005
 • Schein, E. H., De bedrijfscultuur als ziel van een onderneming, Scriptum, Schiedam, 1999
 • Sanders, G., et al, Bedrijfscultuur: Diagnose en beïnvloeding, Van Gorcum, Assen, 2005
 • Cameron, K., et al, Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur, Academic Services, Den Haag, 2006
 • Have, ten, S., et al, Binding en motivatie, Acht adviezen voor employment marketing, Uitgeverij Nieuwezijdse, Amsterdam, 2001
 • Cozijnsen, A., et al, Handboek Verandermanagement, Kluwer, Deventer, 2003
 • Boudewijns, J., Ongeschreven regels in perspectief, uitgegeven in eigen beheer, 2007
 • Gerrichhauzen, J., et al, Interventies bij organisatieverandering, Kluwer (OU), Heerlen, 2002
 • Keuning, D., et al, Management & Organisatie, Wolters-Noordhoff, Groningen/Houten, 2004
 • Caluwé, L., de, et al, Leren veranderen, uitgeverij Samsom, Alphen aan den Rijn, 1999
 • Kloosterboer, P., Voor de verandering; over leidinggeven aan organisatieverandering, SDU Uitgevers, Den Haag, 2005
 • Koeleman, H., Interne communicatie bij verandering, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2006
 • Ten Have, S., et al, Het managementmodellenboek, Reed Business, Den Haag, 2005
 • Bos, ten, R. et al, De Manager, Reed Business Information BV, ’s-Gravenhage, 2003
 • Capra, F., Het Keerpunt, uitgeverij Contact, Amsterdam, 1982
 • Ofman, D., et al, Het is niet te geloven, van reactief naar creatief leiderschap, uitgeverij Servire, Utrecht/Antwerpen, 2006
 • Boonstra, J., et al, Interveniëren en veranderen, Kluwer, Amsterdam, 2006
 • Mintzberg, H., Mintzberg over management; De wereld van onze organisaties, Business Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2004

Artikelen 

 • Hall, N. N., Kunnen is nog niet willen; Motivatievaststelling bij personeelsontwikkeling, De Gids (11) 2004
 • Aken, van, T. G. C., Talent Management: een stapsgewijze benadering, Organisatieinstrumenten (6) 1994
 • Tissen, R. J., et al, Motivatie in de kenniseconomie: impasse door gebrek aan passie?, Tijdschrift voor HRM (1) 2005
 • Michels, V., Betrokkenheid gaat verder dan tevredenheid, Het Financieele Dagblad, 5 maart 2007
 • Kor, R., Hoe (de)motiveer ik medewerkers?, Management Tools (4) 2002
 • Zielstra, J., et al, !ACTIE!-model van veranderen, Sturingsinstrumenten voor de manager (12) 2001
 • Vermaak, H., Veranderkunde in zeven vragen, Holland Management Review (84) 2002
 • Vonk, R.., Succesvol trainen van medewerkers, Maintenance Management (7/8) 2003
 • Vermaak, J. G., Interactief werken met causale diagrammen, MO (3/4) 2006

Internet 

 • Herold, M., De ongeschreven regels bij de overheid, www.managementissues.com, 2007
 • Steeman, D., Psychologie & Leiderschap bij veranderingen, www.managementsite.nl, 1998
 • Haar, van der, D., Verandermanagement vernieuwd!? Werkt Appreciative Inquiry, www.managementsite.nl, 2001
 • www.extent.nl

Overige 

 • Vermaak, H., Kleurendenken; themameeting digitale werkvloer, handout 16 november 2006
 • Projectmanagementkalender 2007, Academic Service

Anderen bekeken ook deze content.

Leading change volgens Kotter

Leading change volgens Kotter John Kotter legt in zijn boeken ‘Leading change’ en ‘A sense of urgency’ de vinger op de zere plek bij veranderingen in de huidige tijdgeest. Mensen moeten niet alleen anders gaan denken over veranderingen, maar het anders beleven cq ‘voelen’. Het concept van een lerende organisatie past daarbij. Het verschil tussen het managen en het leiden

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Leading change volgens Kotter

Model Knoster

Model Knoster  Download  Model Knoster jpegDownload Model Knoster ppt In zijn model noemt Knoster de ingrediënten strategie, consensus, vaardigheden, prikkels, middelen en plan van aanpak voor succesvolle verandering. Bij een goede mix ontstaat duidelijkheid, commitment, vertrouwen, acceptatie, enthousiaste en koersvastheid. Ontbreekt een ingrediënt dan krijg je het tegengesteld effect. Samengevat: Ingrediënt Zorgt voor Anders strategie duidelijkheid verwarring consensus commitment sabotage vaardigheden

Posted in Modellen | Tagged , , | Comments Off on Model Knoster