2.2.5. Levensloop van organisaties

2.2.5. Levensloop van organisaties

 

 

Dat organisaties voortdurend aan verandering onderhevig zijn, is gemakkelijk vast te stellen. Maar daarmee is nog niets gezegd over de aard van de veranderingen. Iedereen weet dat de ene verandering de andere niet is. De levensloopfase van een organisatie is een belangrijke factor om rekening mee te houden in de aanloop naar een verandertraject. Drie theorieën passeren de revue.

Ontwikkelstadia 

Elke organisatie maakt een evolutie door. Zo onderscheid Lievegoed vier fasen, die steeds een bepaald ontwikkelingsstadium markeren.

In de pioniersfase groeit de organisatie tot het punt wordt bereikt dat verdere differentiatie noodzakelijk wordt. In deze differentiatiefase worden functies die eerst door het gehele systeem werden vervuld, overgenomen door subsystemen. Meer concreet: er ontstaan gespecialiseerde afdelingen die elk een functie van het geheel waarnemen (financiën, personeel, planning en dergelijke). In de derde fase vindt de hiërarchisering plaats: de besturing van de subsystemen verplaatst zich van het geheel naar de subsystemen. Door deze decentralisatie- en differentiatietendens ontstaat op enig moment behoefte aan hernieuwde integratie. In de vierde fase worden de subsystemen geïntegreerd in een complexer geheel.
 

 

Groeifasen en hun crisissen 

Internationaal bekender, maar gebaseerd op dezelfde evolutionaire logica, is het model dat door Greiner is opgesteld. Deze onderscheidt een aantal groeifasen die steeds worden afgesloten met een management-crisis, waarin verdere ontwikkeling in de zin van structuurwijziging noodzakelijk wordt op straffe van verval en het verdwijnen van de organisatie.

Model Greiner
 

 

Klokmodel van Looten

Met behulp van dit model wordt de levensfase waarin een organisatie zich bevindt in beeld gebracht. Het model geeft de mogelijkheid om de levensfase van de eigen organisatie te herkennen en zijn handelen op deze levensfase af te stemmen. De verandermanager kan bovendien dit model benutten om een meest geschikte veranderstrategie te kiezen, die aansluit op de fase waarin de organisatie zich bevindt.

Klokmodel van Looten


Anderen bekeken ook deze content.

Complexiteit en weerbarstigheid in veranderprocessen

Complexiteit en weerbarstigheid in veranderprocessen Organisatieverandering blijft een complex en weerbarstig proces. Ondanks pogingen van onderzoekers en mensen uit de praktijk om veranderprocessen beter te begrijpen, is er weinig uitgebreid empirisch onderzoek uitgevoerd naar problemen bij het invoeren van veranderingen. In deze studie onderzoeken wij organisatieverandering in driehonderd Nederlandse organisaties. We kijken naar de keuzen van verandermanagers voor specifieke veranderingsstrategieën.

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Complexiteit en weerbarstigheid in veranderprocessen