2.1.1. Inleiding motivatoren

2.1.1. Inleiding motivatoren

 

 

Er komt steeds meer aandacht voor de persoonlijke keuzes waar medewerkers zich voor gesteld zien, zo stelt Hall. Iemand kan vaardigheden aanleren en ontwikkelen, maar de vraag is in hoeverre deze vaardigheden toereikend zijn om goed te functioneren. Vindt iemand het werk wel leuk genoeg om er op de lange termijn de noodzakelijke tijd en energie in te investeren? Of ligt zijn of haar hart eigenlijk ergens anders?

 

 

Steeds meer wordt duidelijk dat kennis en vaardigheden alléén niet bepalen of iemand goed functioneert. Het in kaart brengen van de motivatie van mensen betekent een steeds belangrijkere toevoeging aan personeelsontwikkeling.

Het subhoofdstuk ‘Motivatoren’ kent naast de paragraaf ‘Inleiding’ een aantal paragrafen:

2.1.2. Motivatie en gedrag: de paragraaf start met een definitie van het begrip motivatie en gaat nader in op gedrag. Wat drijft mensen? Waarom doen we wat we doen?

2.1.3. Intrinsieke en extrinsieke motivatie: naast begripsvorming, kijken we waartoe intrinsieke en extrinsieke motivatie kan leiden;

2.1.4. Motivatietheorieën: rubricering en nadere beschouwing van motivatietheorieën;

2.1.5. Cultuur, waarden en opvattingen: in deze paragraaf wordt de relatie gelegd tussen cultuur en gedrag van mensen, wordt de rol van waarden als kern van de cultuur besproken en wordt ingegaan op het effect van opvattingen in een organisatie;

2.1.6. Ongeschreven regels: ongeschreven regels in organisaties zijn medebepalend voor het verandergedrag;

2.1.7. Geboeid, verbonden, betrokken, tevreden: in hoeverre hebben deze, regelmatig terugkerende HRM-vraagstukken een relatie met motivatie en motivatoren?

2.1.8. Analyse: de oogst aan informatie wordt gerelateerd aan de praktijk van PRACTICAL.

 

 

 

Gebruikte bron:

  • Hall, N. N., Kunnen is nog niet willen; Motivatievaststelling bij personeelsontwikkeling, De Gids (11), 2004


Veranderen? Gebruik je hersenen. . . !

Welke rol spelen de hersenen bij verandering? En dan verder gekeken dan de cortex waarmee we de verandering plannen. Zou het zo kunnen zijn dat we rationeel wel willen veranderen maar dat onze hersenen ons (onbewust) tegenwerken? En kunnen we onze hersenen vóór ons laten werken in plaats van tegen ons?
Lees verder …


Betrokkenheid, productiviteit en veranderingsbereidheid leeftijdsgebonden

Betrokkenheid bij het werk, productiviteit en veranderings-bereidheid van Belgische werknemers variëren met de leeftijd. Werknemers jonger dan 25 jaar zijn het meest energiek en hebben het grootste werkvermogen. Maar ook de 55-plussers doen het opmerkelijk goed.
Lees verder …

 
Werknemer kan te weinig over ambitie praten

Werknemers worden door hun werkgever onvoldoende ondersteund in de verdere ontwikkeling van hun carrière. Dat dreigt een negatieve impact te hebben op de productiviteit van de onderneming en de verdere professionele ontwikkeling van de werknemer. Dat is de conclusie van een enquête onder 2.000 Britse werknemers van YouGov en Fairplace, zo schrijft Express.be.
Lees verder …

 
Het nieuwe belonen: traditionele functiehuis definitief op de schop

De ontwikkelingen rond Het Nieuwe Werken vragen om een aangepaste beloningsstructuur. Vroeger was het heel duidelijk; hoe hoger in de hiërarchische lijn u functioneerde, hoe hoger uw salaris. Nu de hiërarchie verdwijnt en organisaties platter worden, begint de logica van het traditionele functiehuis steeds meer te knellen.
Lees verder …


Bevlogen werknemer presteert beter

Presteert een bevlogen werknemer significant beter dan zijn minder gemotiveerde collega? Nyenrode Business Universiteit krijgt een nieuwe leerstoel die dit gaat onderzoeken.

Lees verder …

 
Crisis vreet aan motivatie werknemers

De crisis begint stilaan te vreten aan de motivatie en de tevredenheid van de Belgische werknemers. Bijna twee jaar lang hebben zij zich hard en onvoorwaardelijk ingezet voor hun organisatie, maar nu zit de klad erin.
Lees verder …

 
Grote verschillen in drijfveren binnen generatie Y

Generatie Y wordt vaak verondersteld wars van bestaande structuren te zijn. Persoonlijke groei en vrijheid zouden voor deze generatie voorop staan. Dat beeld blijkt echter lang niet voor alle werkzoekenden van generatie Y op te gaan. Onderzoek van online assessmentspecialist HFMtalentindex wijst uit dat veel werkzoekenden van 18 tot 24 jaar juist behoefte hebben aan vastigheid en structuur.
Lees verder …

 
Tien tips om het maximum uit mensen te halen

Managers kunnen hun mensen helpen het beste uit zichzelf te halen. Als managers de sterke kanten van het team naar boven kunnen halen, zal het personeel gemotiveerder zijn. Het Institute for Employment Studies biedt op Management Today tien tips om de kracht van het team te ontsluiten.
Lees verder …

 
Tien tips om het werk uitdagender te maken voor uw team

Als mensen hun werk uitdagend vinden, zijn ze gemotiveerder, stijgt de productiviteit en ook de winst. Dat is alom bekend. Ook bekend is dat managers hierbij een grote rol (kunnen) spelen. Dat dat niet eens moeilijk is, wordt op Management Today uitgelegd door Jack Wiley, directeur van het Kenexa Research Institute.
Lees verder …

 
U krijgt een bonus! Waarom bent u dan niet gemotiveerd?

Als u bij een grote onderneming werkt, is de kans groot dat u standaard in aanmerking komt voor een jaarlijkse bonus. De economie is zich aan het herstellen en daarmee de kans dat u die bonus opnieuw krijgt. Goed nieuws voor u, maar misschien iets minder goed voor de onderneming.
Lees verder …

 
Waarom mensen opstaan op maandagochtend

Drie elementen voor duurzame motivatie ontdekten de leden van VOV – Lerend Netwerk. Een jaar lang gingen ze op zoek naar een aantal fundamentele elementen voor motivatie in het werk. Zij doken in de literatuur en bezochten een 50-tal organisaties.
Lees verder …

 
Zo spreekt u uw waardering uit

U koestert de toppers en het talent op de afdeling. Maar alleen een bonus en een aardigheidje met de kerst is niet genoeg. Zes essentiële ingrediënten van waarderingsmanagement.
Lees verder …

 
Veranderen. . . . wilskracht of verbeelding?

“We kunnen best veranderen, als we maar willen!” Of “We moeten beter ons best doen!” Niet erg motiverend dit soort ‘aanmoedigingen’ want ze zijn vooral gericht op de wilskracht. Maar worden veranderingen nu bereikt door wilskracht of verbeelding?
Lees verder …

 
Ik ben wél gemotiveerd! Succesvol veranderen met de Verander Motivatie Matrix

In het bedrijfsleven en bij de overheid worden regelmatig verandertrajecten uitgevoerd om klantgerichter te werken of de waardepropositie te optimaliseren. Door de intrinsieke motivatie van de individuele medewerkers aan te spreken kan deze verandering sneller worden gerealiseerd en kunnen de resultaten beter beklijven. In dit artikel laten we zien waarom en hoe dit kan worden aangepakt.

Download pdf

 
Zeven tips: uitblinken in verandering

1. Maak een flexibel plan

2. Zorg voor rugdekking en draagvlak

3. Begin bij jezelf

4. Begrijp en gebruik de emotie

5. Gebruik de sociale interactie

6. Laat los

7. Vermijd de kloof tussen weten en doen

Lees verder …


Anderen bekeken ook deze content.

Bad is stronger than good

  In het kader van ‘Psychologie in één dag‘ wordt Ben Tiggelaar geïnterviewd door Ronnie Overgoor, dit keer over inzichten van de beroemde psycholoog Roy Baumeister. ‘Bad is stronger than good’ Negatieve gebeurtenissen hebben een grotere impact dan het positieve. Wat moet je daarmee als veranderaar of manager? Je zou kunnen zeggen dat ‘management by fear’ dus goed werkt, maar

Posted in Video's | Tagged | Comments Off on Bad is stronger than good

Dienend leiderschap vergroot kans op succesvol veranderen

Dienend leiderschap vergroot kans op succesvol veranderen Als leidinggevenden zich tijdens verandertrajecten dienend opstellen en helder communiceren, neemt bij hun medewerkers de bereidheid om te veranderen toe. Dienend leiderschap vergroot de kans op succesvolle veranderingen. Dat blijkt uit een onderzoek in het kader van een afstudeeropdracht door Berenschot en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het werd gehouden onder klantcontactcentra van 40

Posted in Artikelen | Tagged , , , | Comments Off on Dienend leiderschap vergroot kans op succesvol veranderen