2.1.0. Inleiding literatuuronderzoek

2.1.0. Inleiding literatuuronderzoek

 

 

Het literatuuronderzoek kent drie thema’s: motivatoren, veranderstrategieën en interventies.

 

Ieder thema wordt apart beschreven. Na ieder thema worden de belangrijkste conclusies weergegeven.

Het hoofdstuk ‘Literatuuronderzoek’ kent vier subhoofdstukken:

2.1. Motivatoren: centraal staat in dit subhoofdstuk de vraag wat mensen drijft;

2.2. Veranderstrategieën: relevante onderwerpen met betrekking tot veranderen en veranderstrategieën;

2.3. Interventies: inleiding over interveniëren in het algemeen en een aantal specifieke interventies;

2.4. Samenvatting acties voor het veldonderzoek: de oogst van literatuuronderzoek en analyses.

 

 


Een aansprekend verhaal beweegt mensen

Een aansprekend verhaal. De ondernemer heeft het nodig om investeerders te trekken. De directeur om iedereen achter de visie te krijgen. De manager om de medewerkers te motiveren. De verkoper om klanten te binden. Het individu om met anderen te delen.
Lees verder …


Interventies: wat zijn dat? Interveniëren: wat is dat?

Eten met je vijand, een ‘beeldenstorm’ tussen groepen of een causale kaart van de innerlijke werkelijkheid: het scala van mogelijke interventies bij veranderingsprocessen is veel breder dan het voorkeurslijstje op de mentale harde schijf van de veranderingsmanager. Léon de Caluwé schetst een caleidoscopisch overzicht van alle interventiemogelijkheden (inclusief zijn eigen kleurenbenadering), plus de onderliggende verschillen in benadering, mensbeeld en aanpak, om veranderaars te helpen bij een weloverwogen keuze in de vorm van een samenhangend interventieplan.
Download pdf


Interveniëren en veranderen: zoeken naar betekenis in interacties

De laatste jaren zijn veel nieuwe interventies ontwikkeld door adviseurs, academici en verandermanagers. Deze interventies richten zich op het samenbrengen van mensen om hun situatie te duiden, een gedeelde visie te ontwikkelen en gezamenlijk acties te ondernemen om vernieuwingen tot stand te brengen. Dit artikel geeft een overzicht van deze interventies vanuit een sociaalinterpretatief perspectief. De theoretische achtergronden en methodologische principes worden beschreven. De interventies zijn geworteld in chaostheorie, systeemdynamica, sociaalconstructionisme, groepsdynamica en baseren zich op methoden van waarderend ontdekken en positief organiseren. De methodologische principes van de interventies worden verkend. Ze geven zicht op de achterliggende waarden en de werkzame bestanddelen van de interventies. Adviseurs en verandermanagers worden uitgenodigd om te reflecteren op hun eigen praktijk en de basisassumpties achter hun handelen. Het artikel besluit met een oproep aan praktijkbeoefenaars om ervaringskennis te benutten en nieuwe kennis te ontwikkelen over betekenisgeving in sociale relaties en vernieuwing van organisaties.

Download pdf


Afkicken van een verslaving. Leerpunten voor verandermanagement.

In de Harvard Business Review van juli / aug 2014 een erg interessant en nieuw perspectief op organisatieverandering. Geschreven door Keith Ferrazzi. Hij verkent hoe we kunnen leren van succesvolle verslavingsprogramma’s als het gaat om hoe als organisatie te veranderen. Hoe kom je van een alcohol of drugsverslaving af? Hoe doen succesvolle programma’s dat? Een interessant lijstje, dat een combinatie maakt tussen direct handelen en inzicht. Dat lijkt een slimme mix, aangezien verandering in organisaties snel kan stranden in de gesprekken OVER de verandering, zonder daarin daadwerkelijk iets te DOEN.
Lees verder …


Anderen bekeken ook deze content.

Handboek verandermanagement

Handboek verandermanagement Voor het succesvol afronden van organisatieveranderingsprojecten gaan organisatiekunde en veranderkunde hand in hand. De organisatiekunde laat zien welk (organisatie-)ontwerp het meest geschikt is, terwijl de veranderkunde aangeeft hoe de invoering hiervan effectief kan gebeuren. Het is van belang dat deze beide perspectieven vrijwel steeds tezamen worden benut en zo is dit ook in dit handboek doorgevoerd. Want in

Posted in Boeken | Tagged , , , | Comments Off on Handboek verandermanagement

Veranderprogramma’s anders

Veranderprogramma’s anders Steven ten Have en Albert Peek Programmamanagement kan een goed middel zijn om complexe veranderingen in organisaties beter te laten slagen. Deze veranderingen vereisen wel meervoudig kijken en gevarieerde interventies. Verandermanagers moeten binnen hun programma’s ruimte en samenhang scheppen. download artikel         Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou. Aanvullende artikelen Tools om

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Veranderprogramma’s anders