3.2.1. Inleiding kwantitatief onderzoek medewerkers: cultuur

3.2.1. Inleiding kwantitatief onderzoek medewerkers: cultuur

Het kwantitatieve onderzoek is gebaseerd op de zes van elkaar onafhankelijke dimensies van een bedrijfscultuur van Sanders en Neuijen. Het gaat hier om gedragspraktijken die mensen op hun werk waarnemen.

De vragenlijsten zijn analytisch en produceren een objectief meetbaar resultaat. Het ontdoet het begrip ‘cultuur’ van de gebruikelijke vaagheid en wolligheid. Voor de ‘leesbaarheid’ van de resultaten zijn aanvullende kwalitatieve onderzoeken nodig: elke dimensie belicht één aspect van de cultuur, terwijl in de dagelijkse ervaring van de leden van de organisatie alle aspecten samen optreden. Een cultuur vormt een samenhangend geheel.


Cultuurtypering van Harrison & Handy
Volgens Harrison moet de organisatie rekening houden met tegenstrijdige belangen tussen individu en organisatie. Voor het individu gaat het om zaken als bevrediging in het werk, veiligheid, invloed en economische opbrengsten. Voor de organisatie gaat het om overleven in een dynamische omgeving. Vaak zijn er zowel voor de organisatie als voor de individuen verschillende belangen in het geding, die deels strijdig met elkaar kunnen zijn. De oplossingen die organisaties voor dit spanningsveld van strijdige belangen vinden, bepalen hun cultuur. Harrison onderscheidt de machtsgerichte organisatie, de rolgerichte organisatie, de taakgerichte organisatie en de persoonsgerichte organisatie.

 

modelcultuurtesthandy.jpg

Download de cultuurtest van Handy & Harrison in excel


Anderen bekeken ook deze content.

Veranderprogramma’s anders

Veranderprogramma’s anders Steven ten Have en Albert Peek Programmamanagement kan een goed middel zijn om complexe veranderingen in organisaties beter te laten slagen. Deze veranderingen vereisen wel meervoudig kijken en gevarieerde interventies. Verandermanagers moeten binnen hun programma’s ruimte en samenhang scheppen. download artikel         Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou. Aanvullende artikelen Tools om

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Veranderprogramma’s anders

Test kleurendenken

Test kleurendenken Leon De Caluwé heeft een kleurenmodel ontwikkeld waarmee het mogelijk wordt op een logische wijze met elkaar in dialoog te gaan over verandermanagement. De test kan worden gebruikt om jezelf en je collega’s te typeren, het team of de organisatie te typeren en het veranderproces een kleur te geven. Sluiten de kleuren van de veranderaar, de medewerkers, de

Posted in Tools | Tagged , , , , | Comments Off on Test kleurendenken