4.0. Inleiding interventies

4.0 Inleiding interventies

Op basis van onderzoek en analyse zijn in 3.7. de knelpunten bepaald. Een programma van eisen is opgesteld om de gegenereerde oplossingen te kunnen selecteren. ‘Interventies’ staat in het teken van genereren en selecteren van interventies.

Naast het subhoofdstuk ‘Inleiding’ kent dit hoofdstuk de volgende subhoofdstukken:

4.1. Aansluiting op het huidige veranderproces: positionering van deze dissertation in het grotere geheel van het veranderproces binnen de organisatie aan de hand van het 7S-model van McKinsey;

4.2. Mogelijke interventies: op basis van de normatief-reëducatieve veranderstrategie, Organizational Development-stroming en het kleurenmodel van De Caluwé worden mogelijke interventies gegenereerd;

4.3. Selectie interventies: nadat iedere interventie is geconfronteerd met het programma van eisen, zijn de wegingsfactoren van het programma van eisen verwerkt, zodat er per knelpunt een aantal interventies zijn geselecteerd.


Organisatieroest en de kunst van het nietsdoen

Prof. Dr. Thijs Homan

In dit artikel gaat Homan in op het beroepsbeeld dat ten grondslag ligt aan het werk van organisatieadviseurs. Immers, het beroepsbeeld is bepalend voor de competenties (en wat dies meer zij) die een ‘professionele’ adviseur in huis zou moeten hebben. Het artikel begint met een beschrijving van het werk van de adviseur. Wat zijn de activiteiten die zo’n beetje alle adviseurs uitvoeren? Daarna gaat hij in op de aannames
waarop deze praxis gebaseerd moet zijn. Aan u als lezer de vraag of u deze aannames herkent. Het gedeelte dat hierop volgt is bedoeld als confrontatie: wat brengen we eigenlijk helemaal te weeg met al het advieswerk wat we op deze manier uitvoeren?
Maak kennis met Joanne en huiver. Op basis hiervan introduceert Homan een alternatief beroepsbeeld en geeft hij een schets van de gevolgen die dat heeft voor de ‘competenties’ van de ‘professionele’ organisatieadviseur. Ten slotte staat hij kort stil bij de inrichting van professionaliseringstrajecten voor de ‘verroeste’ organisatieadviseur.

download het artikel

 


Zes aanbevelingen om uw team op de nieuwe koers te houden

Het herpositioneren van een onderneming is geen makkelijke opgave. In het begin is het spannend en interessant maar na verloop van tijd kan de reden van de verandering naar de achtergrond verdwijnen. Als dat gebeurt is het niet ongebruikelijk dat medewerkers, afdelingen of hele ondernemingen terugvallen in hun oude gedragspatroon.
Lees verder …


Anderen bekeken ook deze content.

Vier stappen om het vertrouwen van uw team terug te winnen

Vier stappen om het vertrouwen van uw team terug te winnen Het kan zelfs de beste leidinggevende overkomen: uw team voelt zich niet meer betrokken en doet simpelweg niet meer wat u wilt en belegt bijeenkomsten zonder u uit te nodigen. Geen leuke ervaring, maar ook niet onomkeerbaar. Door open te staan voor wat er gebeurt, door te luisteren en

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Vier stappen om het vertrouwen van uw team terug te winnen

Model Knoster

Model Knoster  Download  Model Knoster jpegDownload Model Knoster ppt In zijn model noemt Knoster de ingrediënten strategie, consensus, vaardigheden, prikkels, middelen en plan van aanpak voor succesvolle verandering. Bij een goede mix ontstaat duidelijkheid, commitment, vertrouwen, acceptatie, enthousiaste en koersvastheid. Ontbreekt een ingrediënt dan krijg je het tegengesteld effect. Samengevat: Ingrediënt Zorgt voor Anders strategie duidelijkheid verwarring consensus commitment sabotage vaardigheden

Posted in Modellen | Tagged , , | Comments Off on Model Knoster