Geplande verandering

 

Context
In een veranderproces is de context waarbinnen de verandering plaats vindt allesbepalend. Een verandering komt nooit uit het niets, er is een context en een direct aanleiding (triggering event).

Willen we de context nader verkennen, dan kunnen we drie expliciet invloedsfactoren onderscheiden: omgeving, aanleiding en filosofie.

Bij omgeving kan je denken aan

 • historie van de organisatie
 • kenmerken van de branche
 • kenmerken van de omgeving
 • kenmerken van deze organisatie
 • vermogens van deze organisatie
 • eerdere veranderingen
 • eerdere ervaringen met veranderingen

Bij aanleiding kan je denken aan

 • druk van buiten
 • druk van binnen
 • ambitie
 • onvrede
 • conflict
 • onbeheersbaarheid
 • onevenwichtigheid

Bij filosofie kan je denken aan

 • visie op mensen
 • visie op organisatie
 • visie op de wereld
 • visie op veranderen
 • waarden en normen
 • maatschappelijke en politieke meningen
 • metaforen en paradigma’s

Uitkomsten van de verandering
Veranderingen moeten leiden tot zichtbare prestatieverbeteringen van organisaties.
Dat vergt anders denken en doen van medewerkers en managers.
Het (nieuwe) gedrag wordt mogelijk gemaakt door andere objecten (structuren, communicatiepatronen, systemen e.d.).

Transitieproces
Actoren: binnen veranderprocessen zijn verschillende rollen te identificeren.
Fasen: activiteiten in een veranderproces worden geordend in stappen.
Betekenisgeving: beelden van managers en medewerkers over (het functioneren van) de organisatie veranderen, hoe sluit je hierop aan.
Monitoring: volgen en sturen van het veranderproces, terugkijken en vooruitkijken.
Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Leren veranderen

‘Leren veranderen’ is al twintig jaar het handboek voor de veranderkundige. Deze derde geheel herziene editie bestaat uit zowel het fysieke handboek als de kennissite www.lerenveranderen.nl. Het boek biedt een actueel, compact en samenhangend overzicht van belangrijke veranderlessen. Op de kennissite doen we recht aan alle extra materialen die in twintig jaar tijd zijn ontwikkeld door ons en anderen: oefeningen,

Posted in Boeken | Tagged | Comments Off on Leren veranderen
Aanvullende artikelen

Tools om zelf toe te passen

Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak