Dual System Theory

 

 

 

In het kader van ‘Psychologie in één dag‘ wordt Ben Tiggelaar geïnterviewd door Ronnie Overgoor, dit keer over inzichten van de Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman, die onder andere onderzoek deed naar de dual system theory. Eerst even wat het is en dan wat we terug gaan zien in het interview.

De Dual System Theory.

Dual-process theorieën stellen dat mensen geneigd zijn om te steunen op intuïtieve processen in plaats van op meer uitgebreide analytische processen, zelfs wanneer ze de nodige kennis en vaardigheden hebben.

Algemeen wordt gesteld dat intuïtieve processen automatisch en via meerdere parallelle systemen opereren en dat ze hierdoor snel en weinig cognitief belastend zijn. Analytische processen verlopen dan weer sequentieel, zijn trager, doelgericht en cognitief belastend. De snelle intuïties leveren vaak correcte antwoorden op, maar in situaties waar meer uitgebreide analytische verwerking nodig is, kunnen ze het redeneren verstoren. In dat geval wordt een correct antwoord enkel geproduceerd indien de analytische processen de intuïtieve antwoorden tegenhouden.

Deze theorieën werden in het leven geroepen om het frequent ondermaats presteren van mensen op een hele reeks redeneertaken te verklaren: De hardnekkige en snelle intuïties bieden een fout antwoord en de analytische processen falen in het corrigeren. Intuïtieve denkprocessen onderscheiden van analytische is een eenvoudig basisidee. Eén van de belangrijke onderzoeksvragen op dit moment is de vraag hoe de twee soorten denkprocessen met elkaar interageren.

Wat zien we in het interview terug?

Automatisch denken heeft een veel grotere invloed op ons leven dan de dingen die we gecontroleerd doen.
We doen ontzettend veel op de automatische piloot. Onze hersenen zijn heel goed in het processen. Complexe zaken kunnen we daardoor automatisch uitvoeren, denk aan lezen of autorijden. Veel gaat daarbij goed, ook in ons gedrag, maar wanneer we moeten veranderen dan gaat dat vaak over gedrag dat we automatisch doen.

Belangrijk daarom te beseffen dat de omgeving waarin mensen functioneren grote invloed heeft op het automatische gedrag van mensen. Dus wanneer je iets wil veranderen in het gedrag van mensen, lukt dat alleen wanneer je ook in de omgeving wat verandert. Concrete voorbeelden: mensen op een andere manieren groeperen, groepssamenstellingen veranderen, nieuwe mensen in een team, procedures en regels veranderen en dergelijke. Zie ook de normatief-reëducatieve veranderstrategie.