Crisis vreet aan motivatie werknemers

Crisis vreet aan motivatie werknemers

De crisis begint stilaan te vreten aan de motivatie en de tevredenheid van de Belgische werknemers. Bijna twee jaar lang hebben zij zich hard en onvoorwaardelijk ingezet voor hun organisatie, maar nu zit de klad erin.

Meer dan vorig jaar kijken de Belgen uit naar een andere job. Niet minder dan een derde van de werknemers denkt binnen de twee jaar van werkgever te veranderen. Ook het aantal medewerkers dat ‘passief’ uitkijkt naar een andere job is tot bijna 18 procent gestegen, van 15 procent in 2009.

Door de aanslepende crisis zijn Belgen minder tevreden zijn over hun job, hun beloningspakket en de werkbelasting. Ze zijn ook minder energiek en gepassioneerd met hun job bezig, en zeggen door de toegenomen werkdruk minder dan vorig jaar in staat te zijn om extra inspanningen te leveren. Daar staat wel tegenover dat Belgische werknemers hun bedrijf succesvoller vinden dan vorig jaar, en dat leidinggevenden een positieve invloed op de afdeling hebben.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een groot jaarlijks onderzoek van SD Worx naar het engagement van 5000 werknemers. Het onderzoek werd afgenomen in april 2010. De deelnemers dienden parameters die essentieel zijn voor het engagement van medewerkers te scoren op een schaal van 1 tot 10. SD Worx vergeleek deze scores met de resultaten van 2009 en kwam tot een aantal opmerkelijke vaststellingen.

Over het algemeen liggen prestaties, tevredenheid, energie, passie voor het werk en loyauteit tegenover de werkgever dit jaar significant lager dan in 2009. De sterkste daling was er bij de uitspraak ‘Ik ben van plan om voor een lange, onbepaalde tijd bij de organisatie te blijven’.

De redenen daarvoor zijn niet ver te zoeken. Werknemers kunnen zich steeds minder vinden in hun werkschema en de opgelegde werktijden. Voor sommigen is de lichamelijke belasting toegenomen. Klachten zijn er eveneens over het loon. Opvallend minder werknemers vinden hun loonpakket (cash, voordelen, vrije tijd…), dat het afgelopen jaar nauwelijks is veranderd, beantwoorden aan hun behoeften. Deze inspanningen worden beloond met een sterkere concurrentiepositie, maar de werknemers vragen zich nu af wanneer zij hiervan de vruchten kunnen plukken.

Bron: 6minutes.be

download artikel als pdf