3.4.5. Conclusies

3.4.5. Conclusies

· PRACTICAL is een ruim 45 jaar oude organisatie, waarbij de grootste ontwikkelingen zich in de laatste jaren heeft voorgedaan.

· Kleine overzichtelijke organisatie-eenheden zijn aaneengeregen tot één grote organisatie, minder overzichtelijk, langere lijnen.

· Medewerkers met een lang dienstverband zijn vergroeid met het oude systeem.

· De organisatie kent meerdere subsystemen. Ieder subsysteem heeft zijn eigen cultuur.

· De groep is een collectiviteit die buffert tussen individu en organisatie.

· Het ‘nieuwe’ management heeft een grotere afstand van het werk en de werkvloer.

· Er is sprake van een afgenomen vertrouwen, onzekerheid en angst.

· Interacting spheres-model gaat op voor PRACTICAL: medewerkers verzetten zich standaard tegen iedere nieuwe maatregel, het management voert de druk op, medewerkers verzetten zich meer, management verhoogt de druk, enzovoort.

· Er wordt spanning ervaren tussen het type mensen dat bij de organisatie werkt en de koers van het bedrijf.

· PRACTICAL heeft zich qua coördinatiemechanismen (Mintzberg) ontwikkelt vanuit onderlinge afstemming via toezicht naar standaardisatie van resultaten. In een doorlopende lijn ligt onderlinge afstemming in het verschiet.


Het doek gaat open… de spelers komen op… het spel kan beginnen!

Organisaties bestaan uit mensen. Elke medewerker speelt zijn of haar eigen rol in een verandertraject. Het succes van veranderprocessen is dan ook veelal afhankelijk van menselijk gedrag. In hun boek hanteren Cozijnsen, van Dun en Kimman de metafoor van een theatervoorstelling om verandermanagers te adviseren hoe zij zich in concrete situaties moeten opstellen om tot een geslaagde verandering te komen. In verschillende aktes nemen ze de lezer mee in een geplande verandering. Niet succesvol veranderen, maar zinvol veranderen staat centraal in dit boek.
Lees verder …


Anderen bekeken ook deze content.

Leiderschap en interventies in stagnerende veranderprocessen

Leiderschap en interventies in stagnerende veranderprocessen In veranderprocessen gaat doorgaans veel aandacht uit naar de aanpak: met welke stappen gaan we van de huidige naar de gewenste situatie? In de praktijk blijken stagnaties in veranderprocessen hun oorsprong echter vaak te hebben in de dagelijkse interacties die zich onafhankelijk van de veranderaanpak voltrekken. Zo komt bijvoorbeeld van versterkt ondernemerschap weinig terecht

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Leiderschap en interventies in stagnerende veranderprocessen

Test kleurendenken

Test kleurendenken Leon De Caluwé heeft een kleurenmodel ontwikkeld waarmee het mogelijk wordt op een logische wijze met elkaar in dialoog te gaan over verandermanagement. De test kan worden gebruikt om jezelf en je collega’s te typeren, het team of de organisatie te typeren en het veranderproces een kleur te geven. Sluiten de kleuren van de veranderaar, de medewerkers, de

Posted in Tools | Tagged , , , , | Comments Off on Test kleurendenken