4.3. Selectie interventies

4.3.1. Selectie interventies

4.3.1. Selectie interventies     Met de programmamanagers en de manager P&O zijn de interventies gescoord: per interventie is op basis van een vijfpuntschaal iedere eis gescoord op relevantie voor de organisatie. Door de wegingsfactoren per eis aan de scores te koppelen, is per knelpunt vastgesteld welke interventies kunnen worden ingezet om het betreffende knelpunt op te lossen. Voor de

Lees meer