3.2. Kwalititatief onderzoek medewerkers: cultuur

3.2.5. Conclusies

3.2.5. Conclusies De cultuur is te omschrijven als resultaatgericht, in de zin van je uiterste best doen; professioneel: het beroep is belangrijkste factor voor diens identiteit; open: open voor nieuwkomers en buitenstaanders; pragmatisch: werken onder grote druk. PRACTICAL schuift van mensgericht naar werkgericht: afnemend wij-gevoel; minder oog voor het individu; bestaansgrond schuift van binnenuit naar van buitenaf (wordt ervaren als

Lees meer

3.2.4. Analyse

3.2.4. Analyse

3.2.4. Analyse Vatten we de gegevens uit de dataverwerking samen dan ontstaat onderstaand figuur. Resultaatgerichtheid  De resultaatgerichtheid binnen PRACTICAL betekent met name dat medewerkers hun collega’s vooral zien als mensen die hun uiterste best doen (7,9) en die elke dag een nieuwe uitdaging beleven (7,2). Mensgericht en werkgericht  In mensgerichte bedrijven worden voor het nemen van beslissingen vaker groepen of

Lees meer

3.2.3. Dataverwerking

3.2.3. Dataverwerking

3.2.3. Dataverwerking De gemiddelde score per dimensie geeft een score, weergegeven in bovenstaand figuur. Op basis van de verzamelde data is de cultuur is in ieder geval te omschrijven als resultaatgericht; professioneel; open. Over deze dimensieposities bestaan geen onduidelijkheden. De dimensieposities mensgericht en werkgericht en de dimensieposities strakke controle en losse controle liggen qua score dusdanig dicht bij elkaar dat

Lees meer

3.2.2. Proces

3.2.2. Proces Op basis van dimensieonderzoek van Sanders en Neuijen is onder de medewerkers een enquête uitgezet. Medewerkers is gevraagd tijdens één van hun werkoverleggen de enquête in te vullen, zodat de teamcoördinator de formulieren direct weer in ontvangst kon nemen. Respons is ongeveer 50%, n=74. Per formulier zijn de data in een spreadsheet ingevoerd. Per stelling zijn de scores

Lees meer

3.2.1. Inleiding kwantitatief onderzoek medewerkers: cultuur

3.2.1. Inleiding kwantitatief onderzoek medewerkers: cultuur Het kwantitatieve onderzoek is gebaseerd op de zes van elkaar onafhankelijke dimensies van een bedrijfscultuur van Sanders en Neuijen. Het gaat hier om gedragspraktijken die mensen op hun werk waarnemen. De vragenlijsten zijn analytisch en produceren een objectief meetbaar resultaat. Het ontdoet het begrip ‘cultuur’ van de gebruikelijke vaagheid en wolligheid. Voor de ‘leesbaarheid’

Lees meer