2.2. Veranderstrategieën

2.2.9. Analyse veranderstrategieën

2.2.9. Analyse veranderstrategieën

2.2.9. Analyse veranderstrategieën     Het management van PRACTICAL heeft een zeer stevig verandertraject ingezet. Het is een zware operatie om de organisatie, die tientallen jaren voornamelijk als taakorganisatie heeft geopereerd, een omslag te laten maken naar een marktorganisatie. De inzet van het management is groot, de ondersteuning vanuit de afdeling P&O is optimaal. Het veranderingstraject is echter taai, de

Lees meer

2.2.8. Veranderstrategieën

2.2.8. Veranderstrategieën

2.2.8. Veranderstrategieën     Veranderstrategieën op een rijtje De bekenste strategieën zijn die van Benne en Chin. Zij onderscheiden drie hoofdstrategieën: overtuigingsstrategie, houdingsstrategie en machtsdwangstrategie. In de overtuigingsstrategie (empirisch-rationeel) staat de overtuiging centraal dat mensen zich in hun gedragingen laten leiden door de ‘rede’: dat wil zeggen dat zij in die gedragingen veranderingen zullen aanbrengen als ze inzien dat die

Lees meer

2.2.7. Verandermodellen

2.2.7. Verandermodellen

2.2.7. Verandermodellen     Drie modellen, die kunnen worden gebruikt om de dagelijkse praktijk van veranderen te benaderen, zullen de revue passeren: het ‘continu-model’ van Keuning en Eppink, het zevenkrachtenmodel van Berenschot en model Knoster. Model Keuning en Eppink  Managers, bestuurder en medewerkers zijn zich er meer van bewust dat er geen definitieve eindsituaties zijn, maar dat er veeleer sprake

Lees meer

2.2.6. Veranderen en de informele organisatie

2.2.6. Veranderen en de informele organisatie

2.2.6. Veranderen en de informele organisatie     De Hawthorne-studies hebben een belangrijke omwenteling teweeggebracht in het denken over organisaties. Veel van de nu bestaande patronen van menselijke interactie hebben totaal geen representatie in de formele organisatie. Te vaak gaat men uit dat de organisatie van een bedrijf overeenkomt met een blauwdruk of een organogram. In feite is dat nooit

Lees meer

2.2.5. Levensloop van organisaties

2.2.5. Levensloop van organisaties

2.2.5. Levensloop van organisaties     Dat organisaties voortdurend aan verandering onderhevig zijn, is gemakkelijk vast te stellen. Maar daarmee is nog niets gezegd over de aard van de veranderingen. Iedereen weet dat de ene verandering de andere niet is. De levensloopfase van een organisatie is een belangrijke factor om rekening mee te houden in de aanloop naar een verandertraject.

Lees meer

2.2.4. Weerstand

2.2.4. Weerstand

2.2.4. Weerstand     Weerstand afhankelijk van soort verandering Zonder weerstand geen verandering! Enerzijds is bekend dat er in de regel sprake is van een menselijke weerstand tegen verandering, omdat elke verandering ten opzichte van het bestaande een element van onzekerheid voor de betrokkenen inhoudt. Anderzijds weten we dat verandering normaal is en in de meeste gevallen ook moet. Geen

Lees meer

2.2.3. Verandervermogen en veranderbereidheid

2.2.3. Veranderingsvermogen en veranderingsbereidheid     Veranderingsvermogen Bij de noodzaak of wens om in organisaties veranderingen tot stand te brengen is het van belang dat er een beeld ontstaat over het veranderingsvermogen van de organisatie enerzijds en de veranderbereidheid anderzijds. Deze beoordeling bepaalt in hoge mate dat een organisatie ofwel de kiemen bevat om in positieve richting naar een nieuwe

Lees meer

2.2.2. Veranderen of niet?

2.2.2. Veranderen of niet?     Veranderen Het woord veranderen is, evenals motivatie, te typeren als een containerbegrip. Als je op zoek gaat naar de achterliggende waarden en betekenissen van het woord kom je een scala van begrippen tegen. Het woord veranderen wordt bijvoorbeeld gebruikt om de gewenste uitkomst te beschrijven: wat klaar is, wat gerealiseerd is of wat tot

Lees meer

2.2.1. Inleiding veranderstrategieën

2.2.1. Inleiding veranderstrategieën     Groei en ontwikkeling van organisatie houdt eigenlijk altijd in dat een organisatie groter en complexer wordt. Groei wordt gedefinieerd als de kwantitatieve toename bij een zelfde structuur. Ontwikkeling wordt gedefinieerd als een overgang van een eenvoudige structuur naar een meer gedifferentieerde, complexere structuur. Ontwikkeling is vaak het gevolg van groei. Groei en ontwikkeling zijn vooral

Lees meer

Gert Jan Schop

70% van de verandertrajecten mislukt. Als optimist denk ik dan: dus 30% slaagt. In mijn werk ben ik continu op zoek naar die succesfactoren. Op praktijkcaseveranderen.nl heb ik één casus helemaal uitgewerkt. En verrijkt met interessante modellen, tools en artikelen. Lees, zoek, verdwaal, laat je inspireren!

Wat kan ik voor je betekenen?

Als adviseur, verandercoach, trainer of facilitator (etiket maakt mij niet uit) ondersteun en begeleid ik jou en/of je organisatie graag bij ontwikkel-en verandertrajecten. Bij de opzet, voorbereiding of implementatie. Contact? Stuur mij een mail: info@praktijkcaseveranderen.nl.