3.1. Veldonderzoek

3.1.4. Conclusies

3.1.4. Conclusies · Respondenten beseffen dat intrinsiek gemotiveerde medewerkers beter presteren (Harvardmodel, Y-theorie, intern commitment) maar werken vanuit een beheers- en controleparadigma (Michiganmodel, X-theorie, extern commitment). · De cultuur van het medewerkerskorps kan worden gekenmerkt met een familiecultuur (behoefte aan flexibiliteit en vrijheid van handelen), het management met een hiërarchische cultuur (behoefte aan stabiliteit en beheersbaarheid). Beide culturen zijn kenmerkend

Lees meer

3.1.3. Dataverwerking en analyse

3.1.3. Dataverwerking en analyse

3.1.3. Dataverwerking en analyse Motivatie Bij de respondenten (R1 = respondent 1, R2 = respondent 2, enzovoort) is een duidelijke wens om te werken volgens het Harvard-model, maar het Michigan-model overheerst binnen de organisatie. Respondenten hebben de voorkeur voor de Y-theorie, maar binnen de organisatie wordt gewerkt volgens de X-theorie. We praten Y, maar we doen X. Binnen de organisatie

Lees meer

3.1.2. Proces

3.1.2. Proces Zes collega’s zijn door mij individueel geïnterviewd aan de hand van een reeks modellen met betrekking tot motivatie, verandering, weerstand, leeftijd van de organisatie, organizational development, cultuur en basisprincipes met betrekking tot interventies. De gesprekken vonden plaats in de periode 10 februari tot 4 maart. Bij aanvang van het gesprek is het interview gekaderd met betrekking tot de

Lees meer

3.1.1. Inleiding diepte-interviews management

3.1.1. Inleiding diepte-interviews management Het kwalitatieve onderzoek is gebaseerd op een reeks modellen vanuit het literatuuronderzoek. De modellen zijn basis voor het diepte-interview. De verzamelde data moet inzicht geven in de overtuigingen die binnen het management bestaan met betrekking tot motivatie, bedrijfscultuur, veranderen en weerstanden, levensfase van de organisatie, ingrediënten in het veranderproces, kleurenleer, organizational development en basisprincipes met betrekking

Lees meer

3.1.0. Inleiding

3.1.0. Inleiding veldonderzoek In het veldonderzoek staan een viertal onderzoeken centraal. De onderzoeken leveren vooral zachte data op. Per onderzoek worden de data verwerkt en conclusies getrokken. Naast het subhoofdstuk ‘Inleiding’ kent dit hoofdstuk de volgende subhoofdstukken: 3.1. t/m 3.5. Onderzoeken: proces, dataverwerking en conclusies naar aanleiding van vier deelonderzoeken; 3.6. Analyse veldonderzoek: analyse van literatuur- en veldonderzoek; 3.7. Knelpunten:

Lees meer