2.0. Literatuuronderzoek

2.1.8. Analyse motivatoren

2.1.8. Analyse motivatoren     Wat zijn de kernen in deze literatuurstudie? Wat kan dienen als input voor het veldonderzoek? De analyse van het literatuuronderzoek met betrekking tot motivatoren kent acht thema’s: groei door bewust handelen; individuele behoeften en drijfveren; individuele bepaaldheid van motivatoren; onvoldoende intrinsieke motivatie; doelen stellen; conceptuele helderheid; regressie; cultuur als collectief. Groei door …  Een eerste

Lees meer

2.1.7. Geboeid, verbonden, betrokken, tevreden

2.1.7. Geboeid, verbonden, betrokken, tevreden     Wat is de relatie van geboeidheid, verbondenheid, betrokkenheid en/of tevredenheid met motivatie? Tevredenheid  Tevreden medewerkers zijn niet per definitief gemotiveerde medewerkers. Als we ontevreden zijn, zo stelt Michels, gaan we klagen en als we tevreden zijn, doen we niets. Dat geldt in z’n algemeenheid, dus ook in organisaties. Tevreden medewerkers werken niet persé

Lees meer

2.1.6. Ongeschreven regels

2.1.6. Ongeschreven regels     In zijn boek gaat Boudewijns nader in op de theorie van Scott-Morgan met betrekking tot ongeschreven regels. Gedrag is altijd logisch voor de betrokkenen zelf. Deze logica kan begrepen worden. Dit kan door te beginnen met het in kaart brengen van motivatoren van de betrokkenen. Gedrag ontstaat namelijk doordat mensen hun motivatoren willen bevredigen. Hoe

Lees meer

2.1.5. Cultuur, waarden en opvattingen

2.1.5. Cultuur, waarden en opvattingen

2.1.5. Cultuur, waarden en opvattingen     Cultuur Cultuur kan worden omschreven als de collectieve programmering van de menselijke geest. De kern van een bedrijfscultuur wordt bepaald door collectieve waarden en grondbeginselen. Het collectieve element biedt aanknopingspunten voor collectieve beïnvloeding van motivatoren. Cultuur volgens Schein  Bij pogingen om een cultuur te begrijpen dreigt het gevaar van simplificering. Cultuur is meer

Lees meer

2.1.4. Motivatietheorieën

2.1.4. Motivatietheorieën

2.1.4. Motivatietheorieën     Overeenkomsten en verschillen Overeenkomsten  De literatuur kent een breed spectrum aan motivatietheorieën. Alle motivatietheorieën kennen een aantal overeenkomsten: Bij motivatie gaat het altijd om de combinatie van krachten/prikkels in de persoon zelf en de krachten/prikkels in de omgeving. Kenmerkend is dat mensen zich richten op het bereiken van gewenste opbrengsten en dat ze onplezierige gevolgen proberen

Lees meer

2.1.3. Intrinsieke en extrinsieke motivatie

2.1.3. Intrinsieke en extrinsieke motivatie     Interne en externe drijfveren Elk gedrag kent een interne en externe drijfveer. Motivatie wordt gevoed van binnenuit en van buitenaf. Bij interne factoren gaat het vaak om persoonskenmerken, dingen die geleerd zijn, invloeden van de eigen levensgeschiedenis en dergelijke. Externe factoren zijn bijvoorbeeld de reactie van de omgeving op het vertoonde gedrag, de

Lees meer

2.1.2. Motivatie en gedrag

2.1.2. Motivatie en gedrag

2.1.2. Motivatie en gedrag     Het begrip motivatie ‘In beweging brengen’ is de letterlijke betekenis van het oorspronkelijk Latijnse woord motivatie. Tik motivatie in op Google en je krijgt een schijnbaar onstuitbare stroom van hits. Motivatie is verworden tot een containerbegrip. Een eenvoudige omschrijving: motivatie is wat mensen is beweging brengt, tot actie leidt of tot handelen aanzet. Motivatie

Lees meer

2.1.1. Inleiding motivatoren

2.1.1. Inleiding motivatoren     Er komt steeds meer aandacht voor de persoonlijke keuzes waar medewerkers zich voor gesteld zien, zo stelt Hall. Iemand kan vaardigheden aanleren en ontwikkelen, maar de vraag is in hoeverre deze vaardigheden toereikend zijn om goed te functioneren. Vindt iemand het werk wel leuk genoeg om er op de lange termijn de noodzakelijke tijd en

Lees meer

2.1.0. Inleiding literatuuronderzoek

2.1.0. Inleiding literatuuronderzoek     Het literatuuronderzoek kent drie thema’s: motivatoren, veranderstrategieën en interventies.   Ieder thema wordt apart beschreven. Na ieder thema worden de belangrijkste conclusies weergegeven. Het hoofdstuk ‘Literatuuronderzoek’ kent vier subhoofdstukken: 2.1. Motivatoren: centraal staat in dit subhoofdstuk de vraag wat mensen drijft; 2.2. Veranderstrategieën: relevante onderwerpen met betrekking tot veranderen en veranderstrategieën; 2.3. Interventies: inleiding over

Lees meer