3.3. Interviews medewerkers: cultuur

3.3.4. Conclusies

3.3.4. Conclusies · De medewerkers kennen een sterke familiecultuur. · Het management kent gedragingen die horen bij de hiërarchische cultuur, maar gebruiken taal vanuit de marktcultuur. · De hele organisatie kent een sterke interne gerichtheid, is onvoldoende extern gericht. · De kenmerkende kleur voor de medewerkers is rood. · Onderling zijn de teams geel. · Blauw is de kleur voor

Lees meer

3.3.3. Dataverwerking en analyse

3.3.3. Dataverwerking en analyse

3.3.3. Dataverwerking en analyse De data zijn verwerkt in de modellen van Cameron en Quinn en van De Caluwé en Vermaak. De medewerkers zijn tamelijk overtuigd van het feit dat het medewerkerskorps gekenmerkt wordt door een familiecultuur. Ze ervaren een duidelijke onderlinge band: ‘We kennen elkaar door en door’ en ‘Ons kent ons’. In twee verschillende respondentengroepen noemt men als

Lees meer

3.3.2. Proces

3.3.2. Proces In vier bijeenkomsten zijn veertien medewerkers geïnterviewd. De gesprekken vonden plaats in de periode 22 februari tot 3 maart op de diverse uitvoeringslocaties. Bij aanvang van het gesprek is het interview gekaderd met betrekking tot de overige onderzoeken. Aan de hand van sheets werden medewerkers geïntroduceerd in het gespreksonderwerp. Per gesprek zijn de aantekeningen uitgewerkt. Anderen bekeken ook

Lees meer

3.3.1. Inleiding

3.3.1. Inleiding interviews medewerkers: cultuur Bij de kwalitatieve onderzoeken onder medewerkers met betrekking tot cultuur, worden de respondenten het model van de concurrerende waarden van Cameron en Quinn en het kleurenmodel van De Caluwé voorgelegd. Enerzijds biedt dat de mogelijkheid om met de medewerkers over cultuur te praten, anderzijds kan op het gebied van cultuur de data worden geconfronteerd met

Lees meer