4.0. Inleiding interventies

4.0. Inleiding interventies

4.0 Inleiding interventies Op basis van onderzoek en analyse zijn in 3.7. de knelpunten bepaald. Een programma van eisen is opgesteld om de gegenereerde oplossingen te kunnen selecteren. ‘Interventies’ staat in het teken van genereren en selecteren van interventies. Naast het subhoofdstuk ‘Inleiding’ kent dit hoofdstuk de volgende subhoofdstukken: 4.1. Aansluiting op het huidige veranderproces: positionering van deze dissertation in

Lees meer