5.0. Implementatieplan

5.0. Implementatieplan

5.0. Implementatieplan

5.0. Implementatieplan Inleiding De onderzoeken door het externe bureau met betrekking tot werkdruk, effectiviteit en efficiëntie van de organisatie is nagenoeg afgerond. De eerste uitgebreide tussenrapportage heeft reeds plaatsgevonden. In hun advies hebben zij een aantal maatregelen voorgesteld. Onlangs is het budget voor het nieuwe jaar na een aantal intensieve sessies gereedgekomen. Stevig ingrijpen in de organisatie is onvermijdelijk. Daartoe

Lees meer