3.4. Diepte-interviews medewerkers

3.4.5. Conclusies

3.4.5. Conclusies · PRACTICAL is een ruim 45 jaar oude organisatie, waarbij de grootste ontwikkelingen zich in de laatste jaren heeft voorgedaan. · Kleine overzichtelijke organisatie-eenheden zijn aaneengeregen tot één grote organisatie, minder overzichtelijk, langere lijnen. · Medewerkers met een lang dienstverband zijn vergroeid met het oude systeem. · De organisatie kent meerdere subsystemen. Ieder subsysteem heeft zijn eigen cultuur.

Lees meer

3.4.4. Analyse

3.4.4. Analyse

3.4.4. Analyse De ontwikkeling van werkinhoud en de ontwikkeling van de organisatiestructuur maken twee verschillende bewegingen. Inhoud van het werk  Het werk was overzichtelijk, strak georganiseerd, standaard. Inhoudelijk moet de trainer nu in toenemende mate maatwerk leveren aan andersoortige doelgroepen. De bijbehorende financiering heeft zich ontwikkeld van omzet krijgen naar omzet verdienen. Organisatiestructuur  Voorheen waren er vele praktijkscholen met een

Lees meer

3.4.3. Dataverwerking

3.4.3. Dataverwerking

3.4.3. Dataverwerking De data zijn verwerkt in twee diagrammen. In het eerste diagram is een tijdslijn uitgezet vanaf de oprichting van de eerste praktijkscholen tot heden. Tot ongeveer 1997 waren alle praktijkscholen zelfstandig. Ieder sector had zo z’n eigen praktijkschool. Een praktijkschool zat op één locatie, had een directeur op de locatie, de lijnen waren kort, het leven op de

Lees meer

3.4.2. Proces

3.4.2. Proces In vijf bijeenkomsten zijn veertien medewerkers geïnterviewd. Bij alle interviews vonden plaats in het bijzijn van de manager P&O. De gesprekken vonden plaats in de periode 19 tot 28 februari op de verschillende uitvoeringslocaties. Bij aanvang van het gesprek is het interview gekaderd met betrekking tot de overige onderzoeken. Aan de hand van sheets werden medewerkers geïntroduceerd in

Lees meer

3.4.1. Inleiding diepte-interviews medewerkers: drijfveren en motivatoren

3.4.1. Inleiding diepte-interviews medewerkers: drijfveren en motivatoren Gezien een substantieel negatief resultaat in 2007 en een nog groter begroot negatief resultaat in 2008, is besloten tot het doorlichten van de organisatie door een extern bureau. De doorlichting betreft effectiviteit en efficiëntie van de organisatie en een werkdrukmeting bij medewerkers. Voor dit laatst genoemde onderzoek worden drie groepen van vijf tot

Lees meer