4.2. Mogelijke interventies

4.2.2. Mogelijke interventies

4.2.2. Mogelijke interventies De gegenereerde interventies worden gekoppeld aan de knelpunten. Het vergroten van de externe gerichtheid  Resultaatverantwoordelijke teams. Als teams medebepalend zijn ten aanzien van doelen, werkwijze en de bijdragen van alle leden ontwerpen rond een zo compleet mogelijk opgaaf, dan zal dat sterk het regelvermogen en het plezier in het eigen werk kunnen vergroten. Zij zijn dan meer

Lees meer

4.2.1. Basis voor genereren mogelijke interventies

4.2.1. Basis voor genereren mogelijke interventies Voor het genereren van mogelijke interventies is uitgegaan van: een normatief-reëducatieve veranderstrategie  De strategie gaat ervan uit dat een verandering in een actiepatroon van mensen alleen optreedt als de betrokkenen ertoe gebracht kunnen worden hun normatieve oriëntatie ten aanzien van oude patronen te veranderen en te leren zich aan nieuwe patronen te binden. Bij

Lees meer