3.6. Analyse veldonderzoek

3.6.1. Analyse veldonderzoek

3.6.1. Analyse veldonderzoek

3.6.1 Analyse veldonderzoek De veldonderzoeken zijn uitgebreid geanalyseerd en voorzien van conclusies. In onderstaand figuur worden de conclusies samengevat. Uitdaging: externe focus versus overheersende cultuur  PRACTICAL is een veranderslag aan het maken om te komen van taakorganisatie naar marktorganisatie. De snel afnemende subsidiestroom van het ministerie van LNV is hiervoor de directe aanleiding. PRACTICAL moet een sterke externe gerichtheid krijgen.

Lees meer