4.1. Aansluiting op het huidige veranderproces

4.1. Aansluiting op het huidige veranderproces

4.1.  Aansluiting op het huidige veranderproces Deel van een groter geheel Voor het genereren en selecteren van mogelijke interventies en het schrijven van een plan van aanpak is het van belang te beseffen dat deze laatste stappen moeten passen binnen een groter geheel. Er is reeds een veranderproces gaande, de organisatie wordt door een externe partij doorgelicht en maatregelen om

Lees meer