2.4. Actie veldonderzoek

2.4.1. Acties voor het veldonderzoek

2.4.1. Acties voor het veldonderzoek Op basis van de analyse vanuit het literatuuronderzoek worden vier veldonderzoeken uitgevoerd: diepte-interviews met leden van het eerstelijnsmanagement en externen met betrekking tot de onderwerpen: o motivatiemodel; o organisaties en veranderen; o weerstand; o levensloopfase van de organisatie; o ingrediënten veranderproces; o kleurenleer; o organizational development; o basisprincipes interventies; kwantitatief onderzoek met betrekking tot gedragspraktijken

Lees meer