Betrokkenheid, productiviteit en veranderingsbereidheid leeftijdsgebonden

Betrokkenheid, productiviteit en veranderingsbereidheid leeftijdsgebonden

2010 11 15 Betrokkenheid productiviteit en veranderingsbereidheid leeftijdsgebondenBetrokkenheid bij het werk, productiviteit en veranderings-bereidheid van Belgische werknemers variëren met de leeftijd. Werknemers jonger dan 25 jaar zijn het meest energiek en hebben het grootste werkvermogen. Maar ook de 55-plussers doen het opmerkelijk goed.

Dat blijkt uit een recent onderzoek van Securex dat de aandacht wil vestigen op het belang van een leeftijdsbewust personeelsbeleid bij het onderhouden en verbeteren van de vitaliteit, performance en excellence van werknemers. Deze aanpak speelt ook in op de problematiek van de vergrijsde samenleving en de torenhoge verwachtingen van de nieuwe generaties.

Onder vitaliteit van een werknemer verstaan de onderzoekers de energie, het werkvermogen, het stressniveau en de leefstijl van de ondervraagden. Jongere werknemers blijken opmerkelijk meer energie en een beter werkvermogen hebben. Verontrustend is echter wel dat alle leeftijdscategorieën, ook de groep jonger dan 25, lichamelijke pijn ervaren bij het uitvoeren van hun job. Bijna een op drie werknemers tussen 25 en 54 jaar is er zelfs van overtuigd dat zijn gezondheid zou verbeteren mocht hij van job veranderen.

Op het gebied van stress en leefstijl (beweging, roken, alcoholgebruik, voeding en ontspanning) werden geen leeftijdsverschillen opgetekend.

Bepalende factoren van vitaliteit  

De vitaliteit van werknemers wordt beïnvloed door de emotionele en fysieke werkbelasting, het veranderingsbeleid in de organisatie en de werkomstandigheden.

Emotionele en fysieke werkbelasting hebben een belangrijke impact op de vitaliteit van een werknemer. De verschillende leeftijdsgroepen ervaren allen evenveel belasting. Opvallend is dat bijna 1 op 3 zijn werk emotioneel zwaar vindt en meer dan de helft meent dat zijn werk veel lichamelijke inspanningen vereist.

Het toegepaste veranderingsbeleid heeft eveneens een grote impact op de vitaliteit. Werknemers jonger dan 25 jaar zijn het meest positief; 45-54-jarigen het minst. Een goede communicatie en ondersteuning kunnen het veranderingsbeleid positief beïnvloeden.

Tot slot beïnvloeden de werkomstandigheden de vitaliteit van de werknemers. Vooral voor werknemers jonger dan 25 en de 45- tot 54-jarigen is de impact hoog.

Als HR-dienstverlener zit Securex uiteraard niet verlegen om tips om de vitaliteit van de werknemers te verhogen:

  • Geef voldoende aandacht aan de (fysieke en emotionele) werkbelasting van al uw werknemers;
  • Communiceer voldoende en zorg voor een goede ondersteuning bij veranderingen in het bedrijf. Vooral werknemers tussen 45 en 54 jaar ervaren de communicatie nu als onvoldoende;
  • Wees indachtig dat een symptomatische aanpak slechts korte-termijneffecten zal genereren. Een samenwerking tussen gezondheid- en HR-experts is van groot belang.

Bron: 6minutes.be

Auteur: Leo van Dorsselaer

Datum: 15-11-2010
download artikel als pdf


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Handboek verandermanagement

Handboek verandermanagement Voor het succesvol afronden van organisatieveranderingsprojecten gaan organisatiekunde en veranderkunde hand in hand. De organisatiekunde laat zien welk (organisatie-)ontwerp het meest geschikt is, terwijl de veranderkunde aangeeft hoe de invoering hiervan effectief kan gebeuren. Het is van belang dat deze beide perspectieven vrijwel steeds tezamen worden benut en zo is dit ook in dit handboek doorgevoerd. Want in

Posted in Boeken | Tagged , , , | Comments Off on Handboek verandermanagement

Interveniëren en veranderen

Interveniëren en veranderen Dit is een boek met een vernieuwende inhoud op het gebied van interveniëren en veranderen. Het geeft een overzicht van de nieuwste interventies die gericht zijn op betekenis geven en interactie. Al deze interventies stammen uit een sociaalinterpretatief perspectief, waarin mensen met elkaar situaties duiden, visies en betekenis ontwikkelen, tot actie en handelen komen en zo vernieuwingen

Posted in Boeken | Tagged , , | Comments Off on Interveniëren en veranderen

Boekenpakket Verandermanagement

Boekenpakket Verandermanagement Dit pakket bevat de volgende boeken: 1. Lift – Robert Quinn 2. Bazenbargoens – Paul Verburgt 3. Organisatiedynamica – Thijs Homan 4. Het rijnlandboekje – Mathieu Weggeman 5. Leren veranderen – Léon de Caluwé 6. Het geniale dier – René ten Bos 7. Managers zijn struisvogels – Janka Stoker 8. Grootmeesters in veranderen – Herman van den Broeck

Posted in Boeken | Tagged , , , | Comments Off on Boekenpakket Verandermanagement


Aanvullende artikelen

Krachten voor cultuurverandering

Krachten voor cultuurverandering Auteur: Paul Kloosterman Veel managers beseffen dat ingezette koerswijzigingen en kostenbesparingen tevens een andere cultuur in hun organisatie vergen. Maar is cultuurverandering te managen? De moeizame praktijk rond concepten als ‘de lerende organisatie’ en ‘zelfsturende teams’ noopt tot bezinning. Hoe te komen tot een werkzame en werkbare agenda voor cultuurverandering?         download het artikel

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Krachten voor cultuurverandering

Ongeschreven regels in werkplaats leren ontcijferen

Ongeschreven regels in werkplaats leren ontcijferen Vrouwen denken niet zelden dat carrière maken een kwestie is van excelleren in het werk. Als je dan ook nog je gezond verstand gebruikt kan het niet meer stuk, zo menen ze. Een studie van Catalyst beweert dat de ongeschreven regels in de organisatie kennen en volgen minstens zo belangrijk is bij de uitbouw

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Ongeschreven regels in werkplaats leren ontcijferen

Ik ben wél gemotiveerd! Succesvol veranderen met de Verander Motivatie Matrix

Ik ben wél gemotiveerd! Succesvol veranderen met de Verander Motivatie Matrix In het bedrijfsleven en bij de overheid worden regelmatig verandertrajecten uitgevoerd om klantgerichter te werken of de waardepropositie te optimaliseren. Door de intrinsieke motivatie van de individuele medewerkers aan te spreken kan deze verandering sneller worden gerealiseerd en kunnen de resultaten beter beklijven. In dit artikel laten we zien

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Ik ben wél gemotiveerd! Succesvol veranderen met de Verander Motivatie Matrix


Tools om zelf toe te passen

Cultuurtypering van Harrison & Handy

Cultuurtypering van Harrison & Handy Volgens Harrison moet de organisatie rekening houden met tegenstrijdige belangen tussen individu en organisatie. Voor het individu gaat het om zaken als bevrediging in het werk, veiligheid, invloed en economische opbrengsten. Voor de organisatie gaat het om overleven in een dynamische omgeving. Vaak zijn er zowel voor de organisatie als voor de individuen verschillende belangen

Posted in Tools | Tagged , , , , | Comments Off on Cultuurtypering van Harrison & Handy

Test kleurendenken

Test kleurendenken Leon De Caluwé heeft een kleurenmodel ontwikkeld waarmee het mogelijk wordt op een logische wijze met elkaar in dialoog te gaan over verandermanagement. De test kan worden gebruikt om jezelf en je collega’s te typeren, het team of de organisatie te typeren en het veranderproces een kleur te geven. Sluiten de kleuren van de veranderaar, de medewerkers, de

Posted in Tools | Tagged , , , , | Comments Off on Test kleurendenken