2.4.1. Acties voor het veldonderzoek

2.4.1. Acties voor het veldonderzoek

Op basis van de analyse vanuit het literatuuronderzoek worden vier veldonderzoeken uitgevoerd:

  • diepte-interviews met leden van het eerstelijnsmanagement en externen met betrekking tot de onderwerpen:

o motivatiemodel;

o organisaties en veranderen;

o weerstand;

o levensloopfase van de organisatie;

o ingrediënten veranderproces;

o kleurenleer;

o organizational development;

o basisprincipes interventies;

  • kwantitatief onderzoek met betrekking tot gedragspraktijken van mensen op hun werk op basis van de zes dimensies van Sanders et al;
  • diepte-interviews met medewerkers met betrekking tot het vaststellen van beelden omtrent de organisatiecultu(u)r(en);
  • kwalitatief onderzoek naar de invloed van behoeften, drijfveren, waarden, normen, grondbeginselen en ongeschreven regels bij medewerkers met behulp van causale diagrammen.

Vier stappen om het vertrouwen van uw team terug te winnen

Het kan zelfs de beste leidinggevende overkomen: uw team voelt zich niet meer betrokken en doet simpelweg niet meer wat u wilt en belegt bijeenkomsten zonder u uit te nodigen. Geen leuke ervaring, maar ook niet onomkeerbaar. Door open te staan voor wat er gebeurt, door te luisteren en eerlijk te zijn, kunt u het vertrouwen van uw team en uw effectiviteit als leider herstellen.
Lees verder …


Anderen bekeken ook deze content.

Leading change volgens Kotter

Leading change volgens Kotter John Kotter legt in zijn boeken ‘Leading change’ en ‘A sense of urgency’ de vinger op de zere plek bij veranderingen in de huidige tijdgeest. Mensen moeten niet alleen anders gaan denken over veranderingen, maar het anders beleven cq ‘voelen’. Het concept van een lerende organisatie past daarbij. Het verschil tussen het managen en het leiden

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Leading change volgens Kotter