Achterstallige onderhoud op werknemers funest voor verandertraject

Achterstallige onderhoud op werknemers funest voor verandertraject

2014 01 07 Achterstallige onderhoud op werknemers funest voor verandertraject 1Op het vlak van veranderen hebben organisaties nog steeds te maken met veel achterstallige onderhoud. Werknemers moeten snel kunnen veranderen, terwijl ze al jaren qua aandacht en ontwikkeling verwaarloosd zijn.

Een duurzame organisatieverandering vraagt meer dan een crashdieet. Leidinggevenden zien daarom moeizaam het overduidelijke verband tussen deze verwaarlozing en het effect van hun leiderschap. De invloed van hun leiderschap moet veel effectiever. Dat concluderen veranderexperts en bestsellerauteurs Sasja Dirkse en Angela Talen in het boek ‘Het kleine boek voor grote verandering’.
Snelle veranderingen
Dirkse: “Het feit dat veranderingen elkaar sneller en vaker opvolgen, maakt dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op het vermogen van medewerkers en organisaties om te veranderen.” Veranderbereidheid en -vermogen zijn daardoor belangrijke bekwaamheden geworden, zeker als er voorheen weinig is geïnvesteerd in zaken als openheid, vertrouwen en veiligheid. Daarom introduceert het tweetal het Congruentiemodel waarmee leidinggevenden leren hun invloed te versterken tijdens verandertrajecten.

Velden van invloed
“De meest gebruikelijke aanpakken blijken weinig tot nauwelijks effect te hebben,” licht Talen verder toe. “Zeker als het gaat om aspecten die te maken hebben met mensen en hun gedrag.” De uitdaging voor leidinggevenden is te achterhalen hoe ze hun invloed kunnen vergroten bij het veranderen van gedrag en patronen van die werknemers. De vier velden uit het Congruentiemodel bieden houvast bij het kiezen van interventies in verandertrajecten die vastlopen of dreigen vast te lopen.

Naast aandacht beschrijven de veranderexperts drie invloedsvelden waar leidinggevenden aan kunnen werken; duidelijke kaders, congruente context en het congruente gedrag van de leidinggevende zelf. In het boek bieden ze op deze invloedsvelden een set praktische interventies en een persoonlijke veranderkalender.

Bron: managersonline.nl
Datum: 07-01-2014
download artikel als pdf


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Handboek verandermanagement

Handboek verandermanagement Voor het succesvol afronden van organisatieveranderingsprojecten gaan organisatiekunde en veranderkunde hand in hand. De organisatiekunde laat zien welk (organisatie-)ontwerp het meest geschikt is, terwijl de veranderkunde aangeeft hoe de invoering hiervan effectief kan gebeuren. Het is van belang dat deze beide perspectieven vrijwel steeds tezamen worden benut en zo is dit ook in dit handboek doorgevoerd. Want in

Posted in Boeken | Tagged , , , | Comments Off on Handboek verandermanagement

Interveniëren en veranderen

Interveniëren en veranderen Dit is een boek met een vernieuwende inhoud op het gebied van interveniëren en veranderen. Het geeft een overzicht van de nieuwste interventies die gericht zijn op betekenis geven en interactie. Al deze interventies stammen uit een sociaalinterpretatief perspectief, waarin mensen met elkaar situaties duiden, visies en betekenis ontwikkelen, tot actie en handelen komen en zo vernieuwingen

Posted in Boeken | Tagged , , | Comments Off on Interveniëren en veranderen

Boekenpakket Verandermanagement

Boekenpakket Verandermanagement Dit pakket bevat de volgende boeken: 1. Lift – Robert Quinn 2. Bazenbargoens – Paul Verburgt 3. Organisatiedynamica – Thijs Homan 4. Het rijnlandboekje – Mathieu Weggeman 5. Leren veranderen – Léon de Caluwé 6. Het geniale dier – René ten Bos 7. Managers zijn struisvogels – Janka Stoker 8. Grootmeesters in veranderen – Herman van den Broeck

Posted in Boeken | Tagged , , , | Comments Off on Boekenpakket Verandermanagement


Aanvullende artikelen

Krachten voor cultuurverandering

Krachten voor cultuurverandering Auteur: Paul Kloosterman Veel managers beseffen dat ingezette koerswijzigingen en kostenbesparingen tevens een andere cultuur in hun organisatie vergen. Maar is cultuurverandering te managen? De moeizame praktijk rond concepten als ‘de lerende organisatie’ en ‘zelfsturende teams’ noopt tot bezinning. Hoe te komen tot een werkzame en werkbare agenda voor cultuurverandering?         download het artikel

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Krachten voor cultuurverandering

Ongeschreven regels in werkplaats leren ontcijferen

Ongeschreven regels in werkplaats leren ontcijferen Vrouwen denken niet zelden dat carrière maken een kwestie is van excelleren in het werk. Als je dan ook nog je gezond verstand gebruikt kan het niet meer stuk, zo menen ze. Een studie van Catalyst beweert dat de ongeschreven regels in de organisatie kennen en volgen minstens zo belangrijk is bij de uitbouw

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Ongeschreven regels in werkplaats leren ontcijferen

Ik ben wél gemotiveerd! Succesvol veranderen met de Verander Motivatie Matrix

Ik ben wél gemotiveerd! Succesvol veranderen met de Verander Motivatie Matrix In het bedrijfsleven en bij de overheid worden regelmatig verandertrajecten uitgevoerd om klantgerichter te werken of de waardepropositie te optimaliseren. Door de intrinsieke motivatie van de individuele medewerkers aan te spreken kan deze verandering sneller worden gerealiseerd en kunnen de resultaten beter beklijven. In dit artikel laten we zien

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Ik ben wél gemotiveerd! Succesvol veranderen met de Verander Motivatie Matrix


Tools om zelf toe te passen

Cultuurtypering van Harrison & Handy

Cultuurtypering van Harrison & Handy Volgens Harrison moet de organisatie rekening houden met tegenstrijdige belangen tussen individu en organisatie. Voor het individu gaat het om zaken als bevrediging in het werk, veiligheid, invloed en economische opbrengsten. Voor de organisatie gaat het om overleven in een dynamische omgeving. Vaak zijn er zowel voor de organisatie als voor de individuen verschillende belangen

Posted in Tools | Tagged , , , , | Comments Off on Cultuurtypering van Harrison & Handy

Test kleurendenken

Test kleurendenken Leon De Caluwé heeft een kleurenmodel ontwikkeld waarmee het mogelijk wordt op een logische wijze met elkaar in dialoog te gaan over verandermanagement. De test kan worden gebruikt om jezelf en je collega’s te typeren, het team of de organisatie te typeren en het veranderproces een kleur te geven. Sluiten de kleuren van de veranderaar, de medewerkers, de

Posted in Tools | Tagged , , , , | Comments Off on Test kleurendenken