4.2.1. Basis voor genereren mogelijke interventies

4.2.1. Basis voor genereren mogelijke interventies

Voor het genereren van mogelijke interventies is uitgegaan van:

een normatief-reëducatieve veranderstrategie 

De strategie gaat ervan uit dat een verandering in een actiepatroon van mensen alleen optreedt als de betrokkenen ertoe gebracht kunnen worden hun normatieve oriëntatie ten aanzien van oude patronen te veranderen en te leren zich aan nieuwe patronen te binden. Bij dergelijke veranderingen in normatieve oriëntaties wordt een verandering van houding, waarden en vaardigheden vereist.

de veranderstroming Organizational Development (OD) 

OD en de bruikbaarheid voor PRACTICAL is reeds uitgebreid beschreven.

In het licht van dit onderzoek is de omschrijving van Daft (1994) met betrekking tot OD van toepassing: ‘De toepassing van technieken uit de gedragswetenschappen om de gezondheid en effectiviteit van een organisatie te vergroten, waarbij centraal staan: het vergroten van het vermogen van de organisatie om om te gaan met veranderingen in de omgeving, het verbeteren van de interne relaties en het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de organisatie.’

het kleurenmodel van De Caluwé 

Het kleurenmodel van De Caluwé helpt om de werkelijkheid te benaderen. Door de kleur van de organisatie of een organisatieonderdeel vast te stellen, kunnen ook de mogelijke interventies worden vastgesteld.

Volgens de medewerkers kunnen de medewerkers worden gekenmerkt als rood. Het management heeft daar een minder uitgesproken mening over. Deze gegevens zijn via interviews verzameld. Kijken we naar het onderzoek van een klein jaar geleden, waarbij data zijn verzameld vanuit een enquête, dan komen de kleuren blauw, rood en groen aan bod. Op basis van de enquête en de interviews richt ik mij bij het genereren van mogelijke interventies op de kleuren blauw, rood en groen.

De gekozen uitgangspunten leiden automatisch naar een aantal mogelijke interventies.

Bron:

  • Cozijnsen, A., et al, Handboek Verandermanagement, Kluwer, Deventer, 2003, pag. 57

Anderen bekeken ook deze content.

Dual System Theory

      In het kader van ‘Psychologie in één dag‘ wordt Ben Tiggelaar geïnterviewd door Ronnie Overgoor, dit keer over inzichten van de Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman, die onder andere onderzoek deed naar de dual system theory. Eerst even wat het is en dan wat we terug gaan zien in het interview. De Dual System Theory. Dual-process theorieën stellen dat

Posted in Video's | Tagged | Comments Off on Dual System Theory

De irrationele kant van verandermanagement

De irrationele kant van verandermanagement De meeste veranderprogramma’s mislukken. De kans op succes kan enorm worden vergroot door rekening te houden met negen contra-intuïtieve inzichten over hoe werknemers hun omgeving interpreteren en voor een bepaalde manier van doen en laten kiezen.           download het artikel Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou. Aanvullende artikelen Tools

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on De irrationele kant van verandermanagement