3.1.0. Inleiding

3.1.0. Inleiding veldonderzoek

In het veldonderzoek staan een viertal onderzoeken centraal. De onderzoeken leveren vooral zachte data op. Per onderzoek worden de data verwerkt en conclusies getrokken.

Naast het subhoofdstuk ‘Inleiding’ kent dit hoofdstuk de volgende subhoofdstukken:

3.1. t/m 3.5. Onderzoeken: proces, dataverwerking en conclusies naar aanleiding van vier deelonderzoeken;

3.6. Analyse veldonderzoek: analyse van literatuur- en veldonderzoek;

3.7. Knelpunten: vaststellen knelpunten en analyse onderlinge relaties;

3.8. Programma van eisen: vaststellen waaraan de oplossingen moeten voldoen.


Wat zeg je me nou? Verandertaal bij start verandering

Voor het slagen van veranderingstrajecten is goede communicatie, ofwel verandertaal, essentieel. Medewerkers en managers moeten weten welke veranderingen er komen, wat de redenen daarvoor zijn en hoe de toekomst eruit ziet. Verandertaal dicht het gat en zorgt voor verbinding tussen enerzijds de initiators (in de meeste gevallen het topmanagement) en anderzijds de medewerkers.  Maar wat is nu verandertaal?
Lees verder …


Op een lijn tijdens verandering in vijf stappen

Reorganisaties, HNW, nieuwe werkmethoden zoals Lean vragen een hoop gepraat, om uiteindelijk de nieuwe manier van werken helder en eigen te maken. Directie en leidinggevenden denken veel te doen aan overleg en afstemming, terwijl medewerkers het anders ervaren en zich nauwelijks betrokken voelen. Waar wringt de schoen? Is het gemakzucht of gebrek aan verantwoordelijkheid bij het management? Of stellen medewerkers zich op als de opa’s van de muppetshow: niets is goed en altijd commentaar. Het antwoord is te vinden in een andere kijk op verandertaal tijdens verandering.
Lees verder …


Urgentie verhogen met getallen en trends? Verkeerde insteek.

Zorg 3.0, Leiderschap 2.0, High Performing Organisation. Veel organisaties hebben de intentie om te innoveren en daarmee investeren voor de toekomst. Toch komen innovaties en veranderingen moeizaam van de grond. We praten bijvoorbeeld al 40 jaar over een beter milieu. Urgentie is nodig om te zorgen dat de betrokkenen de noodzaak ervaren om de plannen ook daadwerkelijk door te zetten. Hoe ga je de urgentie verhogen? Door urgentie voelbaar te maken door het buikgevoel van mensen te raken.

Lees verder …

“If you don’t take change by the hand, it will grab you by the throat.”

Winston Churchill


Anderen bekeken ook deze content.

Kies de juiste veranderstrategie!

Kies de juiste veranderstrategie! Als manager aan de slag gaan om in een nieuwe omgeving orde op zaken te stellen, doet een zwaar beroep op analytisch, strategisch, communicatief en delegerend vermogen. (Interim-)managers die denken dat ze in elke situatie kunnen varen op hun gebruikelijke, tot dan toe succesvolle aanpak, maken dan ook een grote fout. Overstappen naar een ander bedrijf

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Kies de juiste veranderstrategie!